Regeringen vil bryde konvention

Skal vi leverer Uran til Slyngelstater? Thorning regeringen er nu i et dilemma om udvindingen af sjældne jordarter ved Narsaq i det sydlige Grønlan...

Morten Dreyer,

11/12/2012

Skal vi leverer Uran til Slyngelstater?
 
Thorning regeringen er nu i et dilemma om udvindingen af sjældne jordarter ved Narsaq i det sydlige Grønland.

De sjældne jordarter er angiveligt til stede i rigt mål. Så minedriften kan starte snarest og udbyttet kan sikres skattefrit for mineselskabet via deres skuffeselskab i Skattelyet Jersey.

Problemet er bare, at disse sjældne jordarter er tæt blandet med uran.
Så enhver minedrift vil også betyde opgravning af uran.

Det vil dog betyde problemer, da Danmark har underskrevet en række internationale aftaler og konventioner, som forbyder brydning af uran. Det skyldes en frygt for at slyngel-stater skulle få uran til bomber.

Hvis den undersøgelse, som Selvstyrerådet har sat i gang for at åbne for brydningen i minen, er positiv, kræver det en dansk opsigelse af konventioner og internationale aftaler.

Det lyder som et spændende projekt, al den stund, at rød blok ellers fastholder, at ingen konventioner kan ændres.

Hvis Folketinget mod forventning skulle se positivt på en genforhandling af aftalerne, vil jeg foreslå, at vi samtidig opsiger alle konventioner på alle områder. Disse aftaler er løbende vedtaget gennem de sidste 60 år og var måske fornuftige da de blev indgået lige efter Anden Verdenskrig.

Men Verden har ændret sig, så hvis man ønsker at ændre aftalen om brydning af uran, burde alle andre konventioner også ændres.
Så kun aftaler, som gavner Danmark forlænges. Personlig vil ikke græde, hvis flygtningekonventionen begraves i et dybt hul.

Kilde: