Regeringen skulle lytte til DI's plan for at forbedre konkurrenceevnen

Danmarks største erhvervsorganisation, DI, har fremlagt et bud på, hvordan Danmark styrker konkurrenceevnen

Torben Mark Pedersen,

04/02/2013

Danmarks største erhvervsorganisation, DI, har fremlagt et bud på, hvordan Danmark styrker konkurrenceevnen. Planen er en opfordring til regeringen, som har varslet en konkurrenceevneplan 1. marts.

Skatter og afgifter lempes med 21,5 mia. kr.

Afgifter skal lempes med 6,4 mia. kr.

Selskabsskatten skal sænkes med 8,6 mia. kr.

Bekæmpelse af grænsehandel og styrkelse af turisme: 4,3 mia. kr.

Flere offentlige investeringer: 2,4 mia. kr.


Jobeffekt

Pakken skønnes over de kommende år at øge den private beskæftigelse med ca. 15.000 personer


Finansiering


Efter indregning af pakkens positive adfærdseffekter mv., koster pakken statskassen 11,7 mia. kr.

I 2013 ventes de offentlige udgifter ligesom i 2012 at blive lavere end planlagt. DI skønner, at det giver et råderum på godt 2 mia. kr.

Nulvækst i det offentlige forbrug  i 2014-15 skønnes at frigøre et råderum på omkring 10 mia. kr.

Reformer af SU-systemet og kontanthjælpen skønnes at kunne frigive et råderum på 1,3 mia. kr.