Regeringen scorer dumpekarakterer i folkelig opbakning til COP15

Det højt profilerede og meget dyre klimatopmøde i København trækker allerede opmærksomhed fra hele verden

Eyvind Lyberth Nielsen,

06/12/2009

Det højt profilerede og meget dyre klimatopmøde i København trækker allerede opmærksomhed fra hele verden. Vi kan med sikkerhed vente besøg af både høj og lav fra mange andre lande end vort eget i forbindelse med klimatopmødet.

Det kan stadig ikke siges med sikkerhed om Obama vil frekventere Bella Centeret for at deltage i topmødet, men på et tidspunkt - måske. Derimod har adskillige brushoveder fra både regeringstop og befolkning allerede kridtet fronterne op.

Tilsyneladende frygter man at ubudne gæster vil trodse politiets barrierer og dermed kompromittere ordensmagtens mulighed for at kunne garantere ordenen under topmødet. Regeringen haster derfor en lovgivning igennem, der ikke lader Guantanamo meget efter. Særlove, der giver ordensmagten udvidede beføjelser, så de kan tilbageholde folk i op til 12 timer uden nødvendig grund, og mulighed for at forlænge med fængsling i op til 40 dage. Er det den måde som Danmark vil indlede klimatopmødet på? Ikke så meget bøvl … I spjældet med hele koret og bødeforlæg desforuden.

Hvorfor er den danske regering så fascineret af at fængsle anderledes tænkende mennesker? Er det noget man har lært på en studietur til Myanmar?

Brian Mikkelsen (K), stor mand i Justitsministeriet, Du skulle hellere tænke over hvordan Du kunne fængsle opmærksomheden på tanker om veje ud af drivhuseffekten …

Det er blot endnu et eksempel på at en misforstået retspolititisk dagsorden forstærker misforholdet i mellem parlamentarikere, ordensmagt og borgere, ved at skærpe situationen og forudindbygge strammere retspraksis forud for forventede begivenheder …

Det er en hån imod den danske befolkning - som betaler for både klimatopmødet - og giver ordensmagt og politikere løn for at skabe ro og orden i dette land.

Regeringen scorer dumpekarakterer i folkelig opbakning til COP15 - men UG i Guantanamo med kryds og slange...

Man kan efterspørge en vís eftertænksom visdom hos både parlamentarikere, ministre og ordensmagt - og såmænd også fra borgerne, der ikke sætter grænser for hvor forrykt situationen kan få lov til at udvikle sig.

Alle disse meget fine mennesker, som snart vil besøge vor by -

(rygter vil vide at et sydamerikansk land stiller med en OL-trup stor delegation - i al beskedenhed 700 personer - hvorvidt de tror at det gælder OL guld, melder historien dog ikke noget om) -

opfordres hermed til at gøre status over de seneste 25 års klimamål.

Kan man ikke finde på andet i København, vil det i hvert fald være på sin plads for verdenssamfundet at gøre status over CO2 kvote-problematikken, og at man regnede på om de mange, mange milliarder af dollars og euro vi trækker ud som kompensation for emmisionen af drivhusgasser, rent faktisk medvirker til at øge naturens evne til at optage CO2 eller ej …

Uden at foregribe konklusioner kan man næsten på forhånd konstatere at effekten af CO2 kvoterne nærmest er lig nul - hvis altså man regner med CO2 mængden i atmosfæren - og det ér vel i bund og grund en falliterklæring for klimasamarbejdet at resultaterne udebliver.

Selve konstruktionen af kvoteordningerne betyder at retten til at sende drivhusgasser kan handles på børslignende vilkår, og fattige lande kan afhænde deres kvoter på markedet. Nu er det ikke udledningen af drivhusgasser, der i denne sammenhæng er interessant.

Det bliver først rigtigt interessant når man forsøger at finde ud af hvor i alverden alle disse mange penge er blevet af?

Kan man dokumentere at disse meget store pengebeløb ikke blot sætter regimer i den tredje verden i stand til at fælde endnu mere regnskov og afhænde tømmeret på markedet med falske stempler og papirer - eller endnu værre - finansiere narkotikadyrkning og krig?

Ordningen er i sin visdom skruet sammen således at pengene sendes i projekter, der går ud på at bevare naturskov omkring ækvator. Det kunne være interessant at få besvaret følgende spørgsmål:

• Hvem kontrollerer disse projekter?
• Hvor ligger disse skove?
• Er der nogle regnskaber tilgængelige?
• Hvem reviderer disse regnskaber?
• Er der nogen der har hørt om hvor de projekter foregår?
• Er CO2 kvoterne blot en administrativ håndvask?

Vil klimatopmødet i København gøre en forskel, eller kan vi se frem til mere af den samme gamle medicin. Store pengebeløb drænet ud af industrierne til formål, der fortaber sig i det uvisse?

Ligeledes ville det være interessant om klimatopmødet vil forpligte de store udledere på at effektivisere og finjustere årsagerne til udledningen: Forældede apparater og dårlige teknologier i stedet for at give dem mulighed for at betale sig fra at lade stå til.

Hvis der var det mindste god vilje i regeringen ville klimatopmødet netop være en kærkommen anledning til at gøre noget for - hold nu fast - klimaet!

Hvorfor skulle der ikke kunne blive plads til at gøre en indsats for at reducere CO2 puklen, plante en lille ny skov på fælleden og dermed give alle de aktivister, som strømmer til fra nær og fjern, mulighed for at gøre noget godt for miljøet?

Politi og demonstranter kunne så bruge den opsparede pædagogiske energi på at grave træer ned på Amager Fælled, og derved faktisk gøre en indsats for at sætte miljøet i stand til at reducere CO2 mængden.

Det ville også sende et vigtigt signal til hele verden om at gøre det eneste rigtige: Stå sammen på trods af modsætningerne, og styrk naturens evne til at reducere CO2 puklen!

Brian Mikkelsen kunne så passende komme og give en hånd med - måske blot grave det første træ ned som en håndsrækning - ikke bare til miljøet - men også henover den afgrundsdybe dialogbrist, der er fra top til bund i dansk politik.

Men det er aldrig for sent at gøre det rette: Hvor mange træer kan 30.000 demonstranter, 5.000 betjente og Brian Mikkelsen (K) mon nå at plante på 5 dage?

Eller endnu større: Lad CO2 kvoterne gå til at opkøbe 17.000 lokale ha pr. 1.000.000 indbygger, og indbyd forbrugerne i alle lande til at deltage med årlige træplantninger, så vi får noget for pengene…

I betragtning af at mennesket stammer fra træerne skulle det ikke være vanskeligt at samle tilslutning til et sådant initiativ.

I den industrialiserede verden vil disse rekreative områder være et værdifuldt bidrag til verdensarven, i en biotop der er pint ned til sokkeholderne, og i den tredje verden vil et sådant initiativ også kunne give et værdifuldt bidrag til at højne livskvaliteten på længere sigt, da det vil frigøre børn fra brændehentningens trældom, så de kan gå i skole i stedet og tilegne sig den nødvendige lærdom der skal til for at skovrydningerne kan stoppe.

Kilde: