Regeringen nægter at regere og agere i forhold til Grønland?

Sagen om den Grønlandske "storskalalov" giver anledning til at gentage spørgsmålet om hvor vidt vores regering vil påtage sige ansvaret for noget s...

Christian Melgaard,

14/12/2012

Sagen om den Grønlandske "storskalalov" giver anledning til at gentage spørgsmålet om hvor vidt vores regering vil påtage sige ansvaret for noget som helst?

Det er en velkendt sag, at Danmarks økonomiske situation iflg. den nuværende regering skyldes den foregående regering og den internationale krise, hvortil skal lægges de manglende muligheder for at rette op på situationen, som skyldes Venstres passivitet. Den nuværende regering har til gengæld gjort en enestående indsats - igen efter egen vurdering altså.  

Nu kommer så sagen om den Grøndlandske "storskalalov" - en lov som er vedtaget i det Grøndlandske landsting, og som på grund af Rigsfællesskabet også skal godkendes af Folketinget.

Helle Thorning afviser på tregeringens vegne at ville blande sig i dårlige arbejdsforhold for kinesere i Grønland og på sit ugentlige pressemøde opfordrede hun til "at stoppe den patroniserende tone"!? Hvis der er en tone der er patroniserende, så er det paradoksalt nok Helle Thornings kommentar, for når sagen overhovedet skal diskuteres i Folketinget, så er det fordi med den aktuelle struktur i forhold til selvstyret, så skal Folketinget tage stilling. Det handler derfor ikke om at blande sig, men om at leve op til det ansvar man har. Vær sikker på, at hvis Grønland ikke var forpligtet til at spørge Folketinget, så var det heller ikke sket.

Nu gentager Mette Frederiksen så ansvarsforflygtigelsen og fastslår, at den danske regering ikke mener, at den danske stat kan gøres ansvarlig, hvis den omstridte storskalalov i Grønland fører til brud på FN's konventioner? 

På trods af meldingerne fra Helle Thorning og nu Mette Frederiksen, så arbejder Justitsministeriet  aktivt på at blåstemple loven via en ændring af udlændingeloven - den Danske udlændingelov som vist nok også gælder for den del af Rigsfællesskabet som hedder Grønland. Hvis der skal være en mening med Rigsfællesskabet og den struktur der nu engang er vedtaget, så må man følge denne struktur - uanset hvor ubehagelige beslutninger man skal tage.

Hvis man til gengæld mener at Folketinget blot skal fungere som et gummistempel for Landstinget, så kan man lige så godt tone rent flag og sætte Grønland fri - og tage aktivt stilling til dette.

Men nej, regeringen foretrækker strudseteknikken og melder hus forbi på endnu en beslutning. Det bliver spændende at se hvornår vi skal opleve at regeringen "Helle" finder et områder hvor de mener at have et ansvar og hvor de vil forholde sig aktivt til dette ansvar. 

http://politiken.dk/politik/ECE1839461/thorning-om-social-dumping-paa-groenland-stop-den-patroniserende-tone/

http://politiken.dk/politik/ECE1842925/mette-frederiksen-skyder-klagesag-videre-til-groenland/

Kilde: