Refns satire: Togtalitært | Ingeniøren

Ikke forstået - hvad er det som er så svært ved at "lede" DSB? Vi taler om en virksomhed næsten hermestisk beskyttet mod konkurrence

Ikke angivet Ikke angivet,

29/10/2011

Ikke forstået - hvad er det som er så svært ved at "lede" DSB?

Vi taler om en virksomhed næsten hermestisk beskyttet mod konkurrence. Som får så godt som alle investeringer finansieret fra den store gavekasse. Og som har ikke bare en captive customer group, men faktisk kan sidde og vente på at kunderne jages ind i folden med magt og tvang.

Problemet i DSB er intern inkompetance og et betændt politisk miljø - ikke at opgaven latent er "udfordrende".

Sammenlign DSB med PostDanmark (som kan se sit grundlag forsvinde år for år), Arla (som rammes på eksportmarkederne med en hjemmebase der er stadigt mere uholdbar), Toms (som har høje produktionsomkostninger grundet skatteforholdende og nu også beskattes ekstra hårdt fordi politikerne ikke kan lide deres produkter) etc. DSBs "udfordringer" er nærmest negligerbare - deres nærmeste konkurrence er truslen fra en "cykel".

Man kunne fristes til at sige at den eneste årsag til at det fremstår anderledes er at der er kommet en mere kompent bestyrelse som rent faktisk sætter fokus på dårliggdommene og kræver resultater fremfor blot at se det som en aftægtspost for udløbne folk fra Finansministeriet.