Radioaktivt ammunition anvendt i Irak

Er danske soldater der blev udsendt til Irak blevet gjort opmærksom på, at Amerikanerne anvendte forarmet uran(depleted uranium ammunition) som ...

Ikke angivet Ikke angivet,

18/10/2012

Er danske soldater der blev udsendt til Irak blevet gjort opmærksom på, at Amerikanerne anvendte forarmet uran(depleted uranium ammunition) som indeholder et affaldsprodukt fra atomkraftværkerne der giver stråleskader på alle der er i kontakt eller i nærheden af det?

Det forkorter soldaternes og de civiles liv betydeligt og giver misdannede børn.

Ammunitionen er radioaktivt og blev ikke anvendt før i tiden, fordi det er meget sundhedsskadeligt.

Forsvarsministeriet:
"Du har pr. mail af 22. juli 2011 rettet henvendelse til Forsvarsministeriet med et spørgsmål angående anvendelsen af forarmet uran (depleeted uranium) af USA eller andre lande i forbindelse med militære operationer i Afghanistan og Irak.

Vedrørende anvendelsen af ammunition indeholdende forarmet uran i Irak, henviser ministeriet til statsministerens besvarelse af § 20 spørgsmål S 4305 den 13. august 2003. Af statsministerens besvarelse fremgår det, at amerikanske styrker under indsatsen i Irak har anvendt ammunition, der samlet set indeholdt ca. 320 ton forarmet uran.  

Vedrørende anvendelsen af forarmet uran i Afghanistan, kan Forsvarsministeriet oplyse, at det danske forsvar ikke har kendskab til, at USA eller andre nationer har anvendt ammunition i Afghanistan, der indeholder forarmet uran."

Kilde: