Radikale vil afskaffe multimedieskatten

De Radikale vil afskaffe multimedieskatten med virkning fra indkomståret 2010

Nikolaj F. Rasmussen,

17/04/2010

De Radikale vil afskaffe multimedieskatten med virkning fra indkomståret 2010. Det fremgår at et beslutningsforslag som partiets folketingsgruppe har stillet. Det mindre provenu på omkring 400 mio. kr foreslås finansieret ved bedre ligning og mere effektiv inddrivelse af skat. Forslaget skal førstebehanldes d. 6. maj.