Puster medierne til ilden?

Jeg vil gerne fra starten gøre det klart, at jeg mener, ansvaret for en given handling ligger hos den, der handler

Lennart Ikke angivet,

10/08/2011

Jeg vil gerne fra starten gøre det klart, at jeg mener, ansvaret for en given handling ligger hos den, der handler.

Breivik - og kun Breivik selv - er ansvarlig for den forfærdelige massakre, han stod bag i Norge. Det er for mig helt klart. Medierne og mange debattører synes dog at være af en anden opfattelse. Nemlig den at Breivik lod sig tilskynde af "tonen i debatten".

Lad os for et øjeblik forsøge at overføre denne besynderlige logik på den nuværende kaotiske situation i London. Hvis ikke de personer, der deltager direkte i optøjerne, alene er ansvarlige, hvem er så?

Sagen er den, at mange medier og debattører nu gennem lang tid, har forsøgt at overbevise en stor gruppe mennesker i Storbritanien om, at de er ofre. De er ofre for samfundet, for staten og ikke mindst ofre for "de rige".

"De rige" er vel og mærke bare ganske almindelige næringsdrivende med små butikker og kiosker, men det er disse driftige mennesker, der bliver lagt for had. Og det er dem, optøjerne går ud over nu.

Særligt debattører på venstrefløjen har ofte travlt med at spille "klasser" ud mod hinanden. Selvstændige, butiksindehavere og virksomhedsejere fremstilles altid som nogen, der bare udbytter de stakkels arbejdere, der på den anden side evindelig fremstilles som ofre.

Måske har denne bøddeltone og denne offertone været med til at give oprørerne i London en følelse af retfærdig harme i deres ellers ret vilkårlige og meningsløse destruktion af ejendom og liv?

Eller måske ikke.

Hvis venstrefløjen og de venstresnoede medier ellers vil stå ved den logik, de turrede frem med efter Breiviks forfærdelige massemord, er det vel så også nu på tide, at selvsamme venstreorienterede debattører og medier stiller sig frem og deler ansvaret for det had mod alle driftige mennesker, der er med til at ilte optøjerne i London!

Kilde: