Pundik har flere lig i lasten

Herbert Pundiks spionvirksomhed er småting sammenlignet med hans krigsdeltagelse mod araberne

Jens Kjærbøl,

27/02/2010

Herbert Pundiks spionvirksomhed er småting sammenlignet med hans krigsdeltagelse mod araberne. Mod de palæstinensere, der var blevet fordrevet af zionisterne, og som med hjælp fra omliggende arabiske lande forsøgte at få deres jord, boliger, afgrøder og husdyr tilbage.

Pundiks spionvirksomhed er også småting i sammenligning med hans bagatellisering af zionisternes forbrydelser mod palæstinenserne i 1948 - 49, som han ekstremt/zionistisk kort beskriver på følgende måde i 'Den Store Danske Encyklopædi':

"Ca. 730.000 arabere flygtede eller blev fordrevet fra de områder, som jøderne kontrollerede,"

I følge Benny Morris, professor i mellemøststudier ved Bengurion Universitetet i Israel og forfatter til en 600 siders bog 'The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited', fordrev zionisterne palæstinenserne ved:

over 20 massakrer på palæstinensiske landsbyer,
i mindst 18 tilfælde at henrette tilfangetagne palæstinensere,
at voldtage mindst 11 arabiske piger/kvinder og efterfølgende skyde dem.Kilde: