Public health: Er de forskere eller præster?

"Nej - den undersøgelse kender vi ikke

Klaus K,

30/11/2009


"Nej - den undersøgelse kender vi ikke ... "


- De danske Public health-myndigheder, der står bag kampagnen mod tobaksrygning i Danmark, er overraskende blanke på det videnskabelige område. Forskerne skyder med spredhagl og har ingen ide om, hvorvidt deres interventioner vil virke. Det ser ud som om myndighederne fører en slags hellig krig mod rygerne - med bind for øjnene.

Dette bliver hurtigt klart, når man interviewer public health lederne om Sundhedsstyrelsens kampagne imod rygning. Ingen af  eksperterne Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen, eller Knud Juel fra Institut for Folkesundhed kendte noget til verdens største undersøgelse af sundhedseffekterne efter rygeforbud, da jeg interviewede dem. "Den kender vi ikke," sagde de begge.

Læs hele interviewet her: ”Eksperterne” - er de forskere eller præster?

Undersøgelsen havde ellers kunnet fortælle dem, at otte års rygeforbud i USA ikke har ført til nedgang i dødsfald eller indlæggelser af de såkaldte rygerelaterede sygdomme. Rygeforbud gav med andre ord ikke bedre folkesundhed.

De vidste heller ikke, at tobaks-interventionen er faldet til jorden i det, der skulle være anti-tobakslobbyens første røgfrie paradis: Irland - som har oplevet en eksplosion i antallet af rygere siden landets rygeforbud i 2004. Anti-tobakspolitikken har slået hul i den irske statskasse - idet para-militære bander har overtaget 30% af tobakssalget via cigaretsmugling.

Den irske tobaks-katastrofe havde Public health-toppen ellers kunnet læse om i 180grader ...

Årsagen til de danske myndigheders uvidenhed er formentlig, at de ikke bruger andre kilder til deres oplysninger end den internationale anti-tobakslobby, som er koordineret af WHO - og som siden 1975 har kørt efter en socialistisk masterplan til udryddelse af al tobaksbrug i verden.

Passiv rygning ikke farligt alligevel?


Baggrunden for interviewet var Sundhedsstyrelsens 2-års evalueringsrapport af den danske rygelov. De danske forskere fandt heller ingen sundhedsforbedring i Danmark efter to års rygeforbud. Trods et styrtdyk i danskernes udsættelse for passiv rygning siden rygelovens start i 2007, har det ikke haft nogen positiv sundhedseffekt på danskerne. Overraskende for de danske forskere - men forudsigeligt, hvis man kendte til den amerikanske undersøgelse.

USA-undersøgelsen
kom i marts 2009 og er lavet af forskere for den amerikanske kongres. Den er definitiv - den dækker samtlige rygeforbud i USA, alle dødsfald og flere millioner sygehusindlæggelser i perioden 1997-2004. Det er de officielle amerikanske tal, og de viser ingen sundhedsforbedring efter rygeforbuddene i USA i løbet af de otte år.

Undersøgelsen har været ignoreret af den internationale anti-tobakslobby, som af al magt forsøger at fastholde rygeforbuddene i USA med små undersøgelser fra hospitaler, hvor de hver gang finder dramatiske fald i antallet af hjerteanfald efter rygeforbud. Disse tal er imidlertid inkluderede i den officielle US-rapport, som altså viser et gennemsnit på nul.

Både den danske og den amerikanske undersøgelse antyder kraftigt, at passiv rygning umuligt kan være så farligt, som sundhedsmyndighederne påstod, dengang det danske forbud blev lobbyet igennem. Hele 2.000 danskere skulle dø af passiv rygning hvert år ifølge sundhedsmyndighederne, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Loven blev lavet for at redde disse 2.000 liv. Men tallet er fiktion - det kan ikke findes i virkelighedens verden.

Situationen i Europa ligner nu meget situationen i USA i 1930-erne. Aktiecrash, økonomisk depression, stor bandekriminalitet og et omfattende livsstils-forbud: Alkoholforbuddet. Det virkede ligesom i rygeforbuddet i Irland også stik imod hensigten. Det førte både til en stor stigning i alkoholforbuget og til en stor stigning i kriminaliteten - smuglerspritten blev leveret af mafiaen.

Irland fik rygeforbud i 2004 - og man kan med en vis sandsynlighed nu forudsige, at de samme forhold vil gøre sig gældende her i Danmark om tre år, såfremt de danske sundhedsmyndigher fortsætter deres krig imod rygerne, som de har gjort hidtil.

Big Mother politikken virker ikke - folket gør, hvad folket vil.

Læs hele interviewet her: ”Eksperterne” - er de forskere eller præster?

Kilde: