Prognose - Først i 2013 når dansk BNP niveauet fra før krisen

I 2013 vurderer Nykredit, at væksten stiger til 2,0 pct

Ikke angivet Ikke angivet,

19/09/2011

I 2013 vurderer Nykredit, at væksten stiger til 2,0 pct., og dette vil samtidig blive året, hvor dansk BNP er tilbage på niveauet fra før krisen. Det historiske trendniveau ventes dog ikke at være genoprettet hvad angår BNP før i 2019, og det forudsætter endda, at udviklingen fra 2014 og frem matcher det, der tidligere har kendetegnet genopretningsperioder i dansk økonomi.