Professorer: Åbne skattelister vil skabe myter

De åbne lister "(

Kaare Thode Jørgensen,

19/12/2012

De åbne lister "(..) vil ifølge Skatteministeriet få virksomheder til at betale mere i selskabsskat, men det tror kritikerne ikke på. Ifølge dem vil den øgede åbenhed ikke føre andet med sig end mytedannelser og misinformation, skriver Jyllands-Posten.

»Der er risiko for, at de åbne skattelister vil være misvisende og i sig selv give næring til myter. Jeg tror, at et meget sandsynligt udfald er, at vi alle bliver forvirret på et højere plan«, siger Rasmus K. Feldthusen, professor på Københavns Universitet.

Han henviser til, at selskabsskatten kun udgør en beskeden del af virksomhedernes samlede bidrag til samfundet, og at det er umuligt at drage en konklusion, hvis en virksomhed ikke betaler skat"