Private står på spring for at drive hospitaler og lægehuse

To privathospitaler vil byde på opgaven med at drive en stor del af sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Torben Mark Pedersen,

02/02/2013

To privathospitaler vil byde på opgaven med at drive en stor del af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Politikerne håber, at en privat aktør kan være med til at afhjælpe lægemanglen og blive en gevinst for patienter og økonomien. Læger, der aldrig har prøvet andet end at være offentligt ansatte, er skeptiske.

Region Sjælland er i forvejen en af de regioner, som gør mest brug af private aktører primært til at udføre diverse undersøgelser samt planlagte behandlinger og operationer. I dag bruger regionen ca. 200 mio. kr. årligt på køb af sygehusydelser hos private leverandører.