Politiets Efterretningstjeneste skriver historien

PET's årelange bestræbelser på at forhindre Center for Koldkrigsforskning i at beskrive Danmarks nyeste historie har nået absurde højder, mener pro...

Ikke angivet Ikke angivet,

02. juli 2012

PET's årelange bestræbelser på at forhindre Center for Koldkrigsforskning i at beskrive Danmarks nyeste historie har nået absurde højder, mener professor Bent Jensen.

Som Sappho tidligere har berettet, har professor Bent Jensen og de øvrige forskere ved det nu nedlagte Center for Koldkrigsforskning (CFKF) fået den ene afslag efter det andet, når de har anmodet om afklassificering af dokumenter, der kunne kaste lys over kommunistisk spionage, østlige påvirkningsoperationer og danske agenter og medløbere under Den Kolde Krig.

Afslagene er især kommet fra Politiets Efterretningstjeneste, og har medført, at Bent Jensens kommende tobindsværk om Danmark under Den Kolde Krig må undlade at omtale en lang række interessante forhold.

Sorte huller i Danmarks historie

Tidligere har Sappho omtalt "den danske Philby", der gennem mange år gik Sovjetunionen til hånde, mens han var topembedsmand i den danske udenrigstjeneste. Men Statsministeriet har besluttet, at danskerne ikke må få noget at vide, selv om den for længst afdøde agents bedrifter ligger flere årtier tilbage i tiden. 

[...]

 

Den danske Philby var ikke alene

PET og Justitsministeriet mener heller ikke, at danskerne kan tåle at høre om en dansk minister, der i årevis blev overvåget af PET, og som op gennem 1970'erne holdt en række møder med KGB-officererne Nikolaj Gribin og Aleksandr Tjikira. Under et af disse møder blev han fotograferet, men hans smilende modtog en stor plastikpose af en KGB-officer uden for restaurant Rio Bravo i København.

Bent Jensen er også afskåret fra at beskrive KBG's tætte forbindelser til ledende politikere fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Sidstnævnte partis partisekretær var længe i PET's søgelys, fordi han i årevis plejede omgang med kontakter inden for KGB og STASI,  den østtyske efterretnings- og sikkerhedstjeneste.

 

PET som historiefortolker

Men Politiets Efterretningstjeneste vil ikke bare bestemme, hvad historikerne må skrive om. PET vil også have hånd i hanke med, hvordan de skal udlægge de sager, de får adgang til. I et brev til Bent Jensen dateret den 21. december 2010, som Sappho har haft lejlighed til at læse, anfører PET's chef Jakob Scharff bl.a. følgende:

"De kan i Deres fremstilling anføre, at De har haft adgang til materiale hos Politiets Efterretningstjeneste. I det omfang de afklassificerede oplysninger anvendes i Deres fremstilling, skal det anføres, at notitser og notater mv. er udfærdiget af medarbejdere hos Politiets Efterretningstjeneste, og således ikke nødvendigvis er udtryk for Politiets Efterretningstjenestes vurderinger."

Som Bent Jensen gør opmærksom på, er det et ejendommeligt pålæg.

En del af  "notitserne og notaterne" er tilgået andre danske myndigheder, bl.a. forskellige regeringers sikkerhedsudvalg, men nu får vi at vide, at de vurderinger, de indeholder, ikke nødvendigvis er udtryk for PET's opfattelse.

"Man må altså forstå, at PET har underholdt skiftende regeringer med henkastede hypoteser, som PET ikke kunne stå inde for," siger Bent Jensen.