Plan for afkolonisering af Danmark 2011

Formål med planen: At sikre Dansk sprog, kultur, folk og egenart og velstand i Danmark

Jesper Ørsted,

09/08/2011

Formål med planen:

At sikre Dansk sprog, kultur, folk og egenart og velstand i Danmark. Også i fremtiden og at sikre repatriering af kolonisatorerne.

 

Dansk civilsamfund: 

Det skal være forbudt at bære religiøs beklædning i skoler, daginstitutioner, offentlige kontorer og offentlige arbejdspladser. Ingen firmaer der tillader religiøs beklædning kan blive leverandører eller opnå kontrakt med det offentlige. Ingen firmaer der tillader religiøs beklædning kan få personer i løntilskud, i uddannelsesstøtte eller nogen andre ydelser fra statskassen.

De skal være forbudt at bære burkaer og andre ansigtsækkende dragter på offentlig vej.

Ghettoer:

Det skal tilsikres at intet boligområde i Danmark beboes til en grænse af mere end 10% af personer af ikke-vestlig herkomst. Det skal ske ved at fjerne boligsikringen for lejere af ikke-vestlig herkomst over de 10%, efter indflytningstidspunkt. Det skal ske gradvist ved en nedtrapning til de 10 %, senere skal der trappes ned til 5%.

Repatriering:

Der skal oprettes en eller flere repatrieringslejre i udlandet. Fortrinsvis i de fremmedes nærområde. De skal være spartanske. De fremmede kan der få et telt, et tæppe, en skålfuld ris og en dunk vand om dagen og ikke meget andet. Lejrerne foreslås placeret i et område hvor der bliver rigtigt lunt om sommeren (+50°C). Når temperaturerne så stiger om sommeren, så melder hjemvéen sig.

Udenlandske kriminelle:

Det skal tilsikres at udenlandske kriminelle fra ikke-vestlige lande repatrieres hurtigst muligt. Hvis muligt, skal de pågældende overføres til afsoning i hjemlandet. Ellers skal de pågældende omgående udsendes af landet når de bliver løsladt. Udenlandske tyve-og tiggerbander skal udvises på stedet uden rettergang.

Udenlandske snyltere:

Udlændinge fra ikke-vestlige lande der snylter på danskerne skal omgående udvises af landet.

Traktater og konventioner:

Skal gennemgås og om nødvendigt helt eller delvis opsiges så snart det er muligt. Schengenaftalen skal opsiges med kortest mulige varsel, således at vi atter kan blive herrer over egne grænser.

Kilde: