Pittelkow: Hvad kommer først – lavere skat eller lavere offentlige udgifter?

Skattelettelser er for alvor kommet på den politiske dagsorden

1984grader NEJ TAK,

27/11/2012

Skattelettelser er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Reelle, samlede skattelettelser, der skal finansieres ved offentlige besparelser.

Det udløser en velkendt diskussion:

Nogle siger, at besparelser betyder ringere service til borgerne. Andre siger, at man kan spare uden at forringe servicen ved at effektivisere den offentlige sektor.

Der er solidt belæg for, at der kan gennemføres betydelige effektiviseringer i det offentlige. Dermed kan man spare mange penge uden ringere service. Penge, der kan gå til skattelettelser.

Men af en eller anden grund forholder den politiske debat sig stort set ikke til et spørgsmål, som er helt centralt i den forbindelse:

Hvad kommer først – lavere skat eller lavere offentlige udgifter?