Pisk eller Gulerod

Det er sjovt - nej faktisk er det ikke sjovt - hvordan vi igennem et par generationer er blevet vaennet til at staten - i det nyreligiose skaer af ...

Ikke angivet Ikke angivet,

06/09/2011

Det er sjovt - nej faktisk er det ikke sjovt - hvordan vi igennem et par generationer er blevet vaennet til at staten - i det nyreligiose skaer af valfard - er en nodvendig moder til os alle sammen, ogdermed saette normer for hvad der er rigtigt og forkert.

Forestil jer en politik hvor saakaldt adfaerdsregulerende egenskaber var baseret paa en gulerod i stedet for pisk - nej vel, det er da for vildt.

Det geniale i en "pisk filosofi" er at der er penge i skidtet, og pengene i form af skatter og afgifter (hvad er iovrigt forskellen) er formaalet i sig selv, ikke et vaesentligt aendret adfaerd.

Et par eksempler:

- Gron energi for at redde kloden = hojere afgifter paa el saa de kan motiveres til at kobe "A" energi koleskabe. Hvad med at fjerne moms paa koleskabe saa vi har raad til at bruge surt optjente topskatte kroner paa et moderne koleskab?

- Betalingsring/forurening/mylder. Lad os straffe alle dem der bruger bilen i haabet om at den onomiske smerte bliver saa stor vi tvinges til at tage cyklen  i regn og slud til busstoppestedet for at tage den overfyldte bus til et endnu mere overfyldt tog uden forbindelse til den bus der tager os til arbejdet. Derefter skal vi trygle om at forlade arbejdet kl 15 da vi ikke helt stoler paa togtiderne og ved at vores kaere barn haenger paa hegnet til afhentning hvis vi ikke er og hente dem til tiden. Er muligt at betalingsringen skal haeve priserne for at smerten er stor nok.

- Bilforurening. Lad os putte saa mange afgifter paa benzin og nydelseskorsel (fancy biler) at alle bliver jaget ind i en 3 cylender Lupo (no offence intended) Lad os gore afgifter saa hoje at faa har et valg (jeg ser en Socialistisk moderne udgave af en statsbygget el-trabant komme). I stedet for at fjerne alle afgifter paa ecovenlige biler og lade folk bestemme.

- Lad os gore smerten ved at forlade landet saa stor at vi beholder veluddannede her, lad os brandbeskatte dem der soger ud. I stedet for at gore Danmark et saa attraktivt land at arbejde og drive forretning i at vi vaelger at blive, og maaske endda bliver magnet for mennersker som HTS mand.

- Sundhed. Lad os brandbeskatte alt usundt saa det bliver for smerteligt at ryge, drikke og spise chips. I stedet for at fjerne moms paa sunde fodevarer, nikotin plastre osv.

Nok sagt, politikkere ved at ved de saakaldte "adfaerdsregulerende" tiltag opnaar de maaske en smule resultat paa adfaerd, men en enorm gevinst ved ogede indkomster, og det er den eneste grund til strategien.

Det lyder godt at vi faar faerre unge rygere, faerre tykke osv, men regnstykket gaar ikke op hvis ikke flertallet bider smerten i sig.

Der er intet aedelt ved denne strategi, mere omvendt det er direkte usmageligt at pakke et penge behov ind i samvittighed, men det er vi vaennet til igennem meget lang tid.

Guleroden kommer i for af velfaerd. Vi skal omfordele saa livet ikke er saa vanskeligt for dem der ikke kan overskue at gaa paa arbejde eller staa op om morgenen.

De absolut svageste rammes her fordi alle bliver behandlet ens, vi formaar ikke at skelne imellem dem der behover et kaerligt loss bagi, og dem der vitterligt ikke kan og vi burde tage os af. Ogede penge bliver brugt som besparelser, salami metoden, hvor man giver lidt eller skaerer lidt alle steder i stedet for at prioritere.

Aarhus kommune (eller Amt hvad ved jeg) er anderledes, her prioriterer man Aa hojt, faktisk saa hojt and man bruger en million til at sikre det nye slogan er internationalt, hvilket betyder Aarhus nu for udlaendinge ved at Winerbrod er vaekst orienteret.

For min skyld kan vi ikke kun afvikle amter men ogsaa kommuner, i det private erhvervslive er det for aar siden blevet fornuftigt at afvikle de lokale kongeriger og laegge en strategi centralt.

Sikke en masse gode bygninger og kvalitetsmobler vi kunne kobe til auktionspris.

Al respekt for de haardt arbejdende dygtige offentlige ledere, i skal vaere velkomne i det private.

Men pisk er bedre, det er der penge i, det andet gor jo kun staten en ramme for vores liv i stedet for en formynder.

Kilde: