Pind kræver strengere straffe for vold(tægt)

Strafferammen for voldtægt er eksempelvis på op til otte års fængsel, i særligt grove tilfældige 12 års fængsel, men ifølge et udtræk fra Justitsmi...

_slettet_bruger_15275 Ikke angivet,

13/08/2015

Strafferammen for voldtægt er eksempelvis på op til otte års fængsel, i særligt grove tilfældige 12 års fængsel, men ifølge et udtræk fra Justitsministeriet var de gennemsnitlige straffe i 2012 – det seneste år, der er tal for – i gennemsnit på 719 dages fængsel, altså lidt under to år.

Hvad angår grov vold, hvor strafferammen er seks års fængsel, ligger straffen typisk på mellem tre måneder og halvandet års fængsel, mens der dog er eksempler på endnu hårdere straffe, oplyser Dommerforeningen til Berlingske. Det er derfor ikke strafferammerne, der skal ændres, lyder det fra ministeren.

»Vi skal derimod udnytte strafferammerne bedre,« siger Søren Pind.