Pind hjalp boligspekulanter

B

Martin Rytter,

05/11/2010

B.T. skriver, at Søren Pind (V) skulle have forsøgt, at skaffe ejendomsselskabet Nordicom positiv særbehandling. Der henvises til et fortroligt brev til Lene Espersen fra december 2008. I brevet forsøger Søren Pind, at få Lene Espersen til, at stoppe "statens jagt" på Ole Vagner og Gunnar Kristensen, som var henholdsvis storaktionær og direktør i Nordicom. Det antydes, at Søren Pind har spillet en dobbeltrolle, idet han på daværende tidspunkt sad i Nordicoms bestyrelse.