Peter Kay fra LO forklarer: Sådan øger høje dagpenge danskernes produktivitet

Dagpengene skal forhøjes for at øge danskernes produktivitet, lød det for et par dage siden fra formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen

Ole Birk Olesen,

26/11/2009

Dagpengene skal forhøjes for at øge danskernes produktivitet, lød det for et par dage siden fra formanden for LO Storkøbenhavn, Peter Kay Mortensen. Overfor 180Grader.dk forklarer han nu mere detaljeret, hvordan det hænger sammen. "Grunden til at produktiviteten falder er, at arbejdsgiverne i større udstrækning i dag fastholder medarbejdere på virksomheden, fordi de helst ikke vil miste dem. De har et overskud af medarbejdere i virksomheden i forhold til deres produktion, og derfor falder produktiviteten," siger Peter Kay Mortensen. Hvorfor beholder arbejdsgiverne et overskud af medarbejdere? "Fordi de måske går og venter på, at der kommer en ordre, og at den økonomiske fremgang vender tilbage. I den situation vil de være kede af at skulle gå ud og skaffe arbejdskraften igen. Derfor fordeler man arbejdet på virksomhederne og forsøger at overtale medarbejderne til at holde ferie for egen regning, fordi man helst ikke vil af med sine medarbejdere. Og der er min pointe så, at hvis dagpengedækningen var større, så ville man måske fra arbejdsgiverside være hurtigere til at rette sin arbejdsstyrke til og dermed fastholde en høj produktivitet." Går arbejdsgiverne, når de skal planlægge deres produktion, virkelig og tager hensyn til, om der er høje eller lave dagpenge til fyrede ansatte? "Ja, de tager sociale hensyn, og så er der jo også det ved det, at arbejdsgiverne igennem nogle år har oplevet, at det var svært at få nye medarbejdere, så derfor er de kede af det, hvis deres medarbejdere finder arbejde et andet sted, så de ikke kan få dem tilbage, hvis det skulle gå fremad igen. Sådan tror jeg, at mange arbejdsgivere tænker." Så hvis der var høje dagpenge, så kunne arbejdsgiverne håbe på, at deres fyrede medarbejdere ville blive på dagpenge i stedet for at finde et andet arbejde? "Nej, jeg tror ikke, at de ville blive på dagpenge som sådan, men de ville i hvert fald ikke komme så slemt til skade - hvis man kan sige det sådan. Deres sociale vilkår ville være af en sådan art, at de ikke sådan umiddelbart behøver at frygte at komme ud i ledighed." Sagde du ikke lige, at lave dagpenge tilskynder medarbejderne til at finde andet arbejde, og så kan arbejdsgiveren frygte, at de for evigt er uden for hans rækkevide, selv hvis han skulle få brug for dem igen? "Ja, det er den risiko, der er. Derfor tror jeg faktisk, at der er nogen, som fastholder arbejdskraften i virksomhederne og derved får en dårligere produktivitet. Men jeg har ikke noget dukomentation for det, for jeg kan ikke henvise til undersøgelser, som viser det." En ting er jo produktiviteten i de konkrete virksomheder, men for produktiviteten i samfundet er det vel ikke en fordel, at folk går derhjemme på dagpenge fremfor trods alt at være i arbejde? "Nej, det er det ikke - bestemt ikke. Men når der kommer en udmelding om, at produktiviteten er faldende, så lyder det jo mest som om, at det er medarbejderne, som ikke laver noget, og sådan er det ikke. Det er jo arbejdsgiverne, der fastholder dem. Og jeg tror, at mange arbejdsgivere, der fastholder medarbejdere af sociale hensyn, ville være mere hardlinere i forhold til at tilpasse arbejdsstyrken til produktionen, hvis understøttelsesniveauet var højere. Det betyder ikke, at jeg siger, at så vil folk hellere gå på understøttelse, end de vil finde et arbejde." Det lyder ellers som om, du siger netop det. "Nej, det siger jeg sgu ikke. Arbejdsmarkedspolitikken er jo aktiv. Vi lader jo ikke de ledige gå. De bliver pisket ud så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Men for øjeblikket holder arbejdsgiverne på medarbejdere, der kunne have været i et aktivt forløb for at finde et mere stabilt og anderledes arbejde. Der er jo nogen, der skal flytte fra de job, der forsvinder i dag, til en anden type job, som er mere vedvarende. Specielt inden for produktionserhvervene." Du brugte udtrykket, at dagpengene skal være 'så høje som muligt'. Hvis vi nu tager det synspunkt til en ekstrem for at få styr på de principper, som er på spil her, tror du så, at dagpenge på 40.000 kr. om måneden ville få danskernes produktivitet til at stige? "Det har jeg ikke belæg for at kunne sige." Har du ikke belæg for at sige, at så ville danskernes produktivitet tværtimod falde, fordi flere så ville gå hjemme uden at bestille noget? "Nu går vi også til ekstremer." Ja, det gør vi, men dagpengene skulle jo også være 'så høje som muligt'. "Sådan som jeg ser det, så indførte man i sin tid et dagpengesystem, hvor dagpengene skulle svare til 90 procent af lønnen, dog maksimum et eller andet beløb. I dag er det sådan, at håndværkere har en reel dækning ved arbejdsløshed, som ligger på under 40 procent. Og den procent skal altså højere op. Også fordi det andet, der sker i dag, når en tømmersvend bliver ledig, jo er, at han bare finder en anden måde at få fat i sin kapital på - sort arbejde eksempelvis - for at få økonomien til at slå til." Men mener du slet ikke, det har nogen betydning for danskernes produktivitet, om det kan betale sig at arbejde? "Jo, bestemt da. Hvis du tænker på den samfundsmæssige produktivitet, så mener jeg bestemt, at det selvfølgelig skal kunne betale sig at arbejde. Men jeg mener også, at det for øjeblikket er sådan, at folk bliver fastholdt i brancher, hvor der ikke er de store fremtidsudsigter, fordi de er bange for at blive ledige, selvom det ellers kan give dem muligheden for at komme ind i et aktivt forløb, der sikrer dem et mere fremdtidsrettet arbejde," siger Peter Kay Mortensen.

Kilde: