Perspektivet, der ligger under luftlinien i det økonomiske fatamorgana

På 89 dage er den amerikanske statsgæld vokset fra 11

Eyvind Lyberth Nielsen,

07/02/2010

På 89 dage er den amerikanske statsgæld vokset fra 11.263.000.000.000 $ til 12.300.000.000.000 $. Det lyder af ufatteligt meget, og det er det også.

Men man kan ’veksle’ tallene til nogle knap så abstrakte størrelser: Vægten af den amerikanske statsgæld i 1-dollarsedler udgør nu 15.252.000 ton. Det er temmelig tungt, når man tænker på at en amerikansk pengeseddel vejer 1,24 gr. Det betyder at gældsbjerget i dag tynger med 1.285.880 ton ekstra i forhold til for tre måneder siden.

For 3 måneder siden ville gælden, hvis den blev vekslet til 1-dollarsedler, stablet på højkant, og lagt i en lige linje omkring planeten på det tykkeste sted, have nået 28,3 gange rundt. I dag løber gælden hele 30,7 gange rundt omkring jorden ved ækvator.

Stabelen er dermed blevet 1.230.000 km lang, og kan - hvis man stillede den på højkant - nå månen 3,22 gange.

Det svarer til en forlængelse på 95.616 km - eller at gælden blev stablet op med imponerende 44,7 km i timen - og det er temmelig meget, i betragtning af at en dollarseddel blot er 0,1 mm tyk …

Repræsentanternes Hus har netop øget grænsen for hvor meget statsgælden må være i indeværende år til svimlende 1900 mia. dollar.

Det betyder at såfremt amerikanerne bare overholder deres budget, vil gælden nå hele 47,69 gange rundt omkring jorden ved årets udgang. Kunne man balancere denne stabel på en vægt, ville den veje 23.560.000 ton, og række 1.900.000 km ud i rummet. Det svarer i øvrigt til knap 5 gange afstanden til månen …

USA’s areal er 9.363.520 km2, men gælden fylder så ved årsskiftet ’kun’ 196.498 km2 (hvis man lægger sedlerne helt tæt), dvs. at gælden kan øges med en faktor 47,65 før at amerikanerne kommer i pladsbekneb. Så man kan da sige at USA har ’plads’ til at langt større budget. Spørgsmålet er så bare om der på den ganske ’korte’ bane (som altså er 17 gange mere rundt om jorden - tæt presset – alene i år) er afsætningsmuligheder for amerikanske statsobligationer i den størrelsesorden.

Man kan roligt sige, at USA står foran en kartoffelkur af astronomiske dimensioner, og at Danmarks største eksportmarked pakker sammen til et gigantisk sammenbrud.

Jeg anbefaler også at købe guld, da det mest af alt ligner en fordobling i guldprisen (halvering af dollarkursen).

Kilde: