Pernille Vigsø Bagge: Hos SF mener vi, at…

Manu Sareen er radikal, socialpædagog, medlem af Foklekirken og kirkegænger (jf

Ikke angivet Ikke angivet,

05/10/2011

Manu Sareen er radikal, socialpædagog, medlem af Foklekirken og kirkegænger (jf. dagens papirudgave af Jyllands-Posten). Manu Sareen er vores nye kirkeminister.

Pernille Vigsø Bagge er SF’er, teolog, og før hun kom i Folketinget var hun konfirmand-underviser dvs. professionel kristen.

Så langt, så par for the course…


“Ikke mindst for mig…”


Pernille Vigsø Bagge responderede på Manu Sareens undævelse ved at erklære, at “Den nye regering er et FLOP, ikke mindst for mig…”

Dette fulgte hun op på ved at ytre sin utilfredshed med at Kirkeministeriet var gået til “en der ikke er med i foreningen og formentlig ikke aner noget om den.”

Hos SF mener vi, at…

På hendes hjemmeside redegør Pernille Vigsø Bagge for SF’s holdning til kirke og religion. Hun starter med at karikere sekularismen:

Religiøse symboler og traditioner er en del af det danske samfund og det er hverken muligt – men heller ikke ønskeligt – at gennemtvinge et absolut sekulariseret samfund renset for alt hvad der har med religion at gøre, da det f.eks. ville betyde, at vi skulle skille os af med vores dannebrogsflag.

Sekularisme omtales kun i forbindelse med en karikatur af det “absolut sekulariserede samfund”, som affejes med et reductio ad absurdum.

Som et alternativ til et fuldstændigt Dannebrogs-frit Danmark foreslås særlige rettigheder til religiøse foreninger, og grobund for økonomisk afpresning af de troende.

Danmak [sic] er i dag et multietnisk samfund, hvor mange forskellige religioner dyrkes og derfor bør vores grudlov [sic] også afspejle den virkelighed Danmark befinder sig i i dag. Vi vil derfor arbejde for at sikre, at alle anerkendte og godkendte trossamfund sidestilles med Folkekirken. SF foreslår at lave en skatteordning, hvor der på skattekortet afkrydses, hvilket trossamfund, man ønsker at betale medlemsbidrag til, mod at det ikke længere bliver muligt at trække bidrag fra i skat.

M.a.o. det forbliver statens opgave at anerkende, godkende og tildele privilegier til religiøse samfund, og SKATs adgang til fortrolige oplysninger skal bruges til at indkradse de troendes “kirkeskat” på vegne af trossamfundet.

SF vil erstatte kristendomsundervisning med faget religion. Vores mål med religionsundervisningen er at fremme forståelsen for de religioner, der er repræsenteret i Danmark.


Jeg vil også erstatte Kristendomsundervisning med Religion. Men jeg ønsker at målet med religionsundervisningen skal være at fremme elevernes reflektion over, og kritiske stillingtagen til, de religioner, der er repræsenteret i Danmark.

Summa summarum:

Danmark har i Manu Sareen fået en kirkeminister, der er menigt medlem af Folkekirken. Han beskyldes af en socialist for at være uegnet, da han er “en der ikke er med i foreningen og formentlig ikke aner noget om den.”

Denne socialist karikerer sekularismen, går ind for særretigheder til religiøse samfund, og mener at folkeskolen skal “fremme forståelse” af religion. Socialisten er teolog og tidligere konfirmand-underviser. Hvilket fører os frem til… 

Karl Marx Quiz:

Karl Marx var en tysk økonom og toneangivende socialist. I 1843 udgav han “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie”, hvori vi finder et berømt citat om religion, som socialister har refereret til i snart halvandet århundrede.

Kan du gætte, hvilket af de to nedestående citater der er det populære Karl Marx-citat?

1) Religion er opium for folket (Die Religion ist das Opium des Volkes)

2) Religion er bare fjong! (Die Religion ist sehr geil)


Læserne kan komme med deres bud på et svar i kommentatorsporet. Det er snyd at google.