Pernille Frahm og proletariatets diktatur

LEDER: Vidste du, at arbejdsgiverne kun har ret til at lede og fordele arbejdet på deres egne virksomheder, fordi den danske fagbevægelse gav dem l...

Ole Birk Olesen,

12. august 2012

LEDER: Vidste du, at arbejdsgiverne kun har ret til at lede og fordele arbejdet på deres egne virksomheder, fordi den danske fagbevægelse gav dem lov til det i 1899?

Privat ejendomsret? Aftalefrihed? Grundlov? Glem det! Der er alene det 113 år gamle septemberforlig, som hindrer den skinbarlige kommunisme i Danmark, og hvis det forlig opsiges, så skal arbejdsgiverne få at føle - lyder truslen fra SF's Pernille Frahm, der for mindre end et år siden sad i Folketinget for partiet:

"Da jeg var meget ung, sad jeg i kredsbestyrelsen i en fagforening. Vores indstilling til ledelsen var, at vi skulle opsige hovedaftalen ved næste overenskomstforhandling. Vi oplevede os selv som vildt revolutionære! - Jeg tror, de fleste andre i fagforeningen oplevede os som lidt fjerne fra virkeligheden. Men denne sommer ser det ud til, at Venstre og Liberal Alliance vil komme med vores revolutionære krav fra den gang: Lønmodtagernes ret til at lave blokader af en arbejdsplads, der ikke vil tegne overenskomt, er en del af den samme aftale, der giver arbejdsgiverne ret til at lede og fordele afbejdet," skriver hun på Facebook.

Ordene er ikke til at tage fejl af. 'Det er på vores nåde, at der er privat ejendomsret til poduktionsmidlerne i Danmark,' er logikken i Pernille Frahms udsagn: 'Hvis I leger med tanken om, at det ikke skal være en del af vores overenskomst, at vi må nedlægge arbejdet, når vi er utilfredse med overenskomsten i virksomheder, som vi ikke er ansat i, så risikerer I, at vi tager magten over jeres virksomheder.'

Man tror ikke sine øjne. Der er to ting galt med Pernille Frahms udlægning.

For det første at hun vover at sige, at arbejdsgiverne ikke skulle have ret til at lede og fordele arbejdet på de virksomheder, som de selv har skabt eller erhvervet retmæssigt fra andre, som har skabt dem. Hvad bilder hun sig ind? Hvis Pernille Frahm og hendes røde venner ønsker at lede og fordele arbejdet i virksomheder, så må de skabe deres egne i stedet for at true med at tage andres!

For det andet mangler hun realitetssans. End ikke i 1899 var der revolutionspotentiale i Danmark til at omstyrte den kapitalistiske orden. Danske lønmodtagere var snusfornuftige nok til at vide, at der ikke ville komme noget godt ud det for dem selv ved at følge Karl Marx virkelighedsfjerne teorier. I dag er opbakningen endnu mindre. End ikke Enhedslistens ledelse tør tale om revolution og proletariatets diktatur af frygt for at miste vælgere.

Pernille Frahm? Der kan nok findes en stilling til hende i BUPL eller som kontormus i Sømændenes Forbund.