Pengene fosser ud af statskassen: Offentlige udgifter stiger 108 mia. kr. = 12% på 2 år

Den danske model ligger i ruiner

Ikke angivet Ikke angivet,

12/02/2010

Den danske model ligger i ruiner. For 3 år siden mente daværende ellers sympatiske finansminister Thor Pedersen at vi kunne købe hele verden - dengang fossede pengene ind i statskassen fra især borgere der brugte løs af deres friværdier - værdier der siden er reduceret betragteligt.

Den danske model blev berømmet, og selv internationale analyser viste at Danmark var godt kørende og havde en imponerende konkurrencedygtighed trods verdensrekord i skatter, omkostningsniveau og lavvækst...

Ikke et øje var tørt - og man skulle holde sig for ørerne for at de ikke skulle falde af. Nu er skyklapperne væk og den sande historie om den danske model som et socialistisk fallitbo fremstår for alle - eller sådan skulle man tro.

Ifølge Danmarks Statistiks budgettal er offentlige drifts- og anlægsudgifter steget - holder fast i bordet - med 108 mia. kr. fra 2008 til 2010. Det er løbende priser, men selv hvis der regnes i faste priser er det den største stigning i offentlige udgifter nogensinde.

- Aflønning af ansatte stiger fra 298 til 329 mia. kr. + 31 mia. kr. i ekstra løn og offentligt ansatte. Det svarer til en stigning i de offentlige lønudgifter på 10% på 2 år.
- Forbrug i produktionen stiger fra 158 til 168 mia. kr. + 10 mia. kr. 
- Andre produktionsskatter og -subsidier, netto stiger fra -3 til -3,6 mia. kr.
- Sociale ydelser i naturalier stiger fra 25,7 til 26.8 mia. kr. + 1,1 mia. kr.
- Renter stiger fra 31,5 til 39,4 mia. kr. + 7,9 mia. kr.
- Subsidier stiger fra 39,1 til 43,3 mia. kr. + 4,3 mia. kr.
- Overførsler til husholdninger stiger fra 263,3 til 304,7 mia. kr. + 41,4 mia. kr. svarende til en stigning på 16%.
- Overførsler til NPIHer er uændret 6,2 mia. kr.
- Overførsler til udland stiger fra 35,3 til 39,2 mia. kr. + 3,9 mia. kr.
- Anlægsudgifter stiger fra 47,3 til 56,3 mia. kr. + 9 mia. kr. mere til nye veje, svømmehaller og kommunale skoletoiletter.
= Drifts- og kapitaludgifter i alt stiger fra 901,5 til 1009,5 mia. kr. + 107,9 mia. kr. svarende til en stigning på 12%.
 
Jamen, vi har jo haft Finanskrisen. Så må det jo gå som det er gået og går. Nej tak venner, det er altså mig og mindretallet af skaffere i dette land der skal betale regningen - med rente og rentes rente - så tilpas venligst udgifter til indtægterne tak. Tilpas de sociale sikringsydelser så puljen ikke springes. Lad de offentlige gå ned i løn, som private ansatte i virksomheder i krise må gå ned i løn.

I det første år efter Finanskrisen faldt provenuet fra skatter og afgifter med omkring 60 mia. kr. når ses bort fra statens ekstraindtægter fra SP-frigivelsen.

Ordinære skatter gav -18,6 mia. kr. (-6%), selskabsskatter gav -15,6 mia. kr. (-26%), momsen gav -13,9 mia. kr. (-8%), øvrige afgifter (primært registreringsafgiften på motorkøretøjer) gav -9,3 mia. kr. (-12%) og afgifter af boligejeres låneomlægninger gav -2 mia. kr. (-24%).

På kun 2 år forværres de offentlige finanser altså med i alt over 150 mia. kr. Og vi har fortsat verdensrekord i skatter, omkostningsniveau og lavvækst.

Enhver ansvarlig husholdning har det seneste år tilpasset sig situationen; har skåret fedtet fra og har øget opsparingen. Men ikke staten eller den offentlige sektor i det hele taget. Her fosser pengene ud  - fuldstændig ude af kontrol.

Kan det tænkes at fornuften går fløjten når det blot er andres penge man leger med.

Kilde: