Paranoiaen er retsstatens fjende

http://jp

Simon Lindkær andersen,

04/01/2010

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1935644.ece Ovenstående er et link til en artikel i Jyllandsposten. Artiklen citerer Venstre for nu at foreslå, at alle indvandrere med forbindelser til et terrornetværk skal udvises administrativt. Fokus i denne note er ikke på om indvandrere med forbindelser til terrornetværk skal udvises. Det synes jeg de skal. Fokus i denne note er på problematikken i den administrative udvisning. Endnu et symptom på retsstatens paranoiainducerede svækkelse. Vi kan ikke i et land som det danske acceptere nogen form for straf eller indgreb uden domstolenes indblanden, da dette markant øger risikoen for fejl (be)dømmelser. Desværre ser vi flere og flere eksemplet på netop disse høj-risiko indgreb, eller i det mindste muligheden for dem. At straffe folk for en forbrydelse de ikke har begået, har ellers været noget vi i Danmark har undgået længe. Vi har været stolte af at ganske få mennesker sammenlignet med andre lande blev idømt straf for forbrydelser, der ikke var deres. Vi har haft et sundt og velfungerende retssystem, men kompetente, upartiske og dygtige folk i toppen. Men vores retssystem er under angreb. Vores retssystem er under angreb fra såvel ydre som indre faktorer. Den mest betydende indre faktor må siges at være befolkningen selv. Vi er gået til angreb på vores egen retsstat, ironisk nok, i forsøget på at forsvare den mod de ydre angreb. I panikken for terrorister og islamister, har vi glemt hvorfor vi vægrer os mod disse ting. Mange af jer vil nok påstå, at det ikke er den danske befolkning der spearheader disse angreb. At det ikke er den almindelige dansker, der vil stå inde for administrative udvisninger, at det ikke er den almindelige dansker, der vil stå inde for visitationszoner (altså zoner hvor visitering af individer kan kræves af politiet uden nogen form for dommerkendelse), at det ikke er den almindelige dansker, der vil stå inde for præventive anholdelser. At det hele er Christiansborgenseres hysteri og lov-rytteri. Hvis det er jeres holdning, så spørg jer selv hvorfor danskerne bliver ved at "finde sig i det". Spørg jer selv hvad Facebookgrupper FOR disse ting laver der, hvor de er. Jeg er bange for terror. Ikke fordi jeg tror den rammer mig personligt. Det er jeg for logisk tænkende til at frygte. Men fordi jeg vil være et frit menneske resten af mit liv. Lad os forsvare retsstaten mod ydre angreb. Lad os prompte udvise de, der vil angribe retsstaten og erstatte den med et totalitært styre. Men lad os bekæmpe dem med retsstatens midler. Lad dem få deres rettergang. Hvis behovet virkeligt er der for en udvisning, er en rettergang næppe noget at frygte for Mikkelsen og de andre. Lad os forsvare vores retsstat, men lad os huske hvad vi forsvarer og hvorfor. Ellers kan det ene totalitære styre nemt komme snigende, mens vi holder det andet for døren.

Kilde: