Papirbøvl tager 60 millioner timer

Papirarbejde tager tid fra borgerne

Jesper Ørsted,

18/01/2011

Papirarbejde tager tid fra borgerne. Alligevel bruger de 270.000 offentligt ansatte i FTF i gennemsnit 60 millioner timer om året på at dokumentere deres arbejde, viser en ny undersøgelse fra hovedorganisationen, der repræsenterer 450.000 offentligt og private ansatte.Det svarer til, at socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og lærere i gennemsnit bruger otte minutter per time på at indberette deres arbejdsindsats. Tallet indikerer, at regeringen ikke har formået at leve op til dens løfter om afbureaukratisering og et bebudet opgør med regeltyranni.Samtidig står det i dagens Berlingske Tidende klart, at regeringen tilbage i 2001 stod bag 1.084 nye love, bekendtgørelser og cirkulærer, men at det antal er steget konstant siden. Sidste år blev borgere og virksomheder præsenteret for i alt 1.643 nye love og retningslinjer. Det viser en gennemgang af Folketingets Retsinformation.