Pædagoger skaber svage drenge

Institutionerne skaber feminine drenge

Carl-Mar Møller,

22/02/2010

Institutionerne skaber feminine drenge. Desværre har de danske pædagoger og lærere ikke så meget forstand på at skabe stærke drenge, fordi de fleste selv er kvinder. De danske pædagoger og lærere er gode til at skabe stærke piger, det er tydeligt for mig at se.

Hvis man skal skabe rigtige mænd, skal der mænd til at rådgive de kvindelige pædagoger og lærere. Mandlige pædagoger og lærere kan heller ikke skabe stærke kvinder, det er kvinder bedst til. Lige meget hvor dygtige og intelligente kvindelige pædagoger og lærere er, kan det ikke lade sig gøre at skabe stærke mænd. De kan skabe kvindelige, kreative og følsomme mænd, men det er ikke nok.

På pædagogseminariet lærer man stadigvæk at opdrage børn. I stedet skulle man i seks måneder lære at opdrage drenge, og i seks måneder lære at opdrage piger, så man meget tydeligt kendte forskellen på drengens og pigens psyke fra naturens side.

I dag ser man en masse overfeminine mænd, som savner deres maskulinitet og desperat leder efter den på alle mulige måder. Man ser en masse kvinder, der er meget maskuline, som savner deres kvindelighed og føler sig svage, hvis de skal vise deres femininitet. Begæret bliver ikke stimuleret af en overfeminin mand og en meget maskulin kvinde, og det er en af årsagerne til, at begæret dør i mange parforhold.

Den feminine verdensopfattelse, som har undertrykt manden i snart 40 år fra 1968, skal holde op hvis parforholdene skal blive bedre. Institutionerne gør de fremtidige parforhold en bjørnetjeneste ved at undertrykke drengens natur. Institutioner er ikke lavet til drenge Institutionerne er indrettet ud fra et feminint univers, hvor aggression, vrede, krig, konkurrence, vildskab, voldsomhed er primitivt og forkert. Man skulle spørge børnene, hvad de kunne tænke sig. De er jo de klogeste, fordi det er deres verden, som vi aldrig kan komme ind i.

Jeg opfatter Danmark som et børneuvenligt samfund, når jeg sammenligner med de sydeuropæiske lande, hvor børnene er meget centrale i familiernes og samfundets liv. De sidste ti års nedskæringer på personale-normeringer betyder, som jeg ser det, at vi nu kan tale om burbørn, der er anbragt sammen med et overbelastet personale, der er trætte. Som pædagog er man træt og udmattet af det alt for høje støjniveau, som ligger 50 % over det, som arbejdstilsynet maximalt tillader. Hvis en privat virksomhed havde så højt et støjniveau, ville den blive pålagt bøder fra arbejdstilsynet, samt at arbejderne kunne finde på at nedlægge arbejdet og kræve erstatning for tabt hørelse. Desværre er kvinder alt for overtilpassede og finder sig i for meget, og det udnytter politikerne.

Da jeg var pædagog, var der mange mandlige pædagoger, og vi protesterede meget mere. Hvis der var flere mandlige pædagoger i dag, ville der være mange flere kampe med kommuner og stat, for at få forbedret arbejdsvilkårene for personalet. Sådan skal en institution se ud, hvis drengene skal blive mænd. (7-14 årige)

1. Der skal være en skurvogn udenfor med hemmelig indgang under jorden op igennem vognbunden. Derinde skal der hænge dyre-skeletter. Der skal laves økser, sværd, røverbande-møde, og der er kun adgang for drengene og den mandlige pædagog.

2. Der er 20 cm sand overalt, så når man falder ned fra skurvognens tag, så sker der ikke noget alvorligt.

3. Batman-eventyr med laserpistoler, energi-skjolde m.m.

4. Pigerne har deres prinsesse rum, hvor drengene ikke må komme. Der kan de sy dragter, klippe prinsessekroner og lave smukke smykker.

5. De to stærkeste mandlige pædagoger er krigsministre og advokater for drengene. De skal på personalemøderne kæmpe for drengenes verden. Det vil sige krigslegetøj, kampe, riddere, våben, krige mod fjenden, konkurrencer med sværd, selvfølgelig med sikkerhedsbriller.

6. Man annoncerer efter en ældre håndværker, som så skal lave alt det udendørs med drengene, lave våben, skyde til måls med bue, kaste med spyd o.s.v. Annonce-forslag: krigsminister søges til børn mellem 7-14 år, gerne tidl. håndværker.

7. Hvis der er forældre, der ikke har noget at lave, skal de være velkomne til at aflaste personalet med aktiviteter, overvågning og praktiske opgaver, f.eks. bage brød med børnene.

8. Der skal komme en mand hvert år og holde foredrag om drengens verden for personalet og forældrene.

9. Det feminine og maskuline univers skal fylde lige meget på institutionen. Lige nu fylder det feminine univers 80 %, og det skaber svage mænd, som ligner kvinder alt for meget, og kvinderne siger om disse mænd: ”De er gode at tale med, men vi begærer dem ikke seksuelt, fordi de ligner os selv for meget.”

10. Pædagogerne skal efteruddannes i at opdrage drenge.

11. Et fællesrum hvor begge køn kan mødes.

12. Hvis ovennævnte blev gjort ville mange mænd synes, de har noget at tilbyde børnene. Mændene vil synes, det er spændende at gøre drengene til stærke og sociale mænd.

13. Hvis ovennævnte ting ikke bliver gjort, er pædagogerne selv skyld i, at mændene ikke gider arbejde der.

Fra min nye bog, "KVINDER".

Kilde: