Overtræder jeg nu loven?

Kulturministeriet skriver på deres hjemmeside om ophavsret, infokiosk

_slettet_bruger_1361 Ikke angivet,

01/10/2011

Kulturministeriet skriver på deres hjemmeside om ophavsret, infokiosk.dk, følgende om at linke til sider på internettet:

Den form for linking, hvor man alene henviser til en andens website ved at skrive webadressen (fx ”www.kum.dk”), giver normalt ikke ophavsretlige problemer. Det gælder, uanset om der på den pågældende website findes materiale, der er lagt ud med rettighedshaverens samtykke eller uden samtykke.

Det lyder jo meget skråsikkert, men i umiddelbar forlængelse af ovenstående kan man læse:

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være ophavsretslige problemer i det tilfælde, hvor der linkes til et website med materiale, der er lagt ud uden rettighedshaverens samtykke, og den, der har etableret linket, har kendskab til det ulovlige materiale. Her kan der være tale om medvirken til en ulovlig handling, men dette er ikke afklaret i retspraksis.

Der er med andre ord ingen rettighedshavere, som har prøvet spørgsmålet ved en retsinstans.

Hvis der nu var præcedens for, at det er ulovligt at linke til sider, som indeholder ulovligt materiale eller faciliterer adgangen til ulovligt materiale, ville det så også være forbudt at nævne, hvilke sider det drejer sig om? Ville det være forbudt at fortælle, at hjemmesiden Eztv tilbyder nem adgang til download af britiske og amerikanske tv-serier, kort efter at de er blevet udsendt, eller ville det være forbudt at nævne Icefilms, som indekserer ulovlige upload af såvel serier som film til tjenesten Megaupload, så enhver kan tilgå disse uploads?

Jeg har ikke linket til tjenesterne, men blot nævnt dem. Vil det blive gjort ulovligt?

Det er i dag allerede ulovligt at linke direkte til materiale uden rettighedshavers samtykke. Som der står på infokiosk.dk:

Ifølge retspraksis er det ulovligt at linke direkte til materiale på et website, når materialet er lagt ud uden rettighedshaverens samtykke. Fx er det ulovligt at linke direkte til musiknumre, som andre har uploaded på internettet uden samtykke fra rettighedshaverne.

Udtrykket "linke direkte" dækker, formoder jeg, over et hyperlink. Jeg formoder, at det ikke er ulovligt at skrive fx sådan her:

På Isohunt er der en eller anden nar, som kalder FIFA 12 for FIFA 335449373.

Informationen i ovenstående er nøjagtig den samme som i et direkte link, men modsat et link er ovenstående angiveligt ikke ulovligt. Eller hvad? Har jeg forbrudt mig mod loven? Ingen aner det, og det bliver formentlig heller aldrig afklaret. I stedet får rettighedshavere via retten pålagt internetudbydere at spærre fuldstændig for deres kunders adgang til sådanne sider.

Der findes (desværre) en ret stor andel af liberale, som mener, at intellektuel ejendom, herunder ophavsret, er en reel rettighed, og derfor findes der også en ret stor andel af liberale, som understøtter statslig censur af internettet. Disse ignorerer, at intellektuelle ejendomsrettigheder krænker den private ejendomsret (jvf. Stephan Kinsella) og accepterer censur.

Kilde: