Over halvdelen af Oslos kriminelle er udlændinge (inkl. video)

"Flere enn sju av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke norsk statsborgerskap

Ikke angivet Ikke angivet,

22/07/2010

"Flere enn sju av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke norsk statsborgerskap.

– Det er rundt 400 innsatte i Oslo fengsel, og vi har i overkant av 60 nasjonaliteter her i dag, sier fengselsleder Stig Meisler i Oslo fengsel."