OUTSCOURCING/UDFLYTNINGAF VIRKSOMHEDER

I øjeblikket foregår der en omfattende udflytning af danske industrivirksomhedersproduktion til lande med en meget lille arbejdsløn, hvilket kalde...

Ikke angivet Ikke angivet,

07/12/2012

I øjeblikket foregår der en omfattende udflytning af danske industrivirksomheders
produktion til lande med en meget lille arbejdsløn, hvilket kaldes outsourcing.


Arbejdere i disse lande får en løn, de dårligt kan leve af, og samtidig mister mange
arbejdere i Vesteuropa deres arbejde. Det kaldes globalisering, der skaber
mange tabere verden over og en lille international vinderklasse. De udflyttede
virksomheder importerer så deres varer og sælger dem dyrt herhjemme.


Dette kunne stoppes ved at de forskellige lande pålagde deres udflyttede virksomheder
importtold svarende til den arbejdsløn, de havde sparet. Men det nedlægger EU
forbud imod. Der er her suspekte 
internationale forbindelseslinjer mellem de politiske ledere og
industrilederne, der burde stoppes.


Niels Erik Søndergård

[email protected] Kilde: