Opsparing i fysisk guld og sølv – en guide for menigmand

Opsparing i fysisk guld og sølv – en guide for menigmand Edit: Denne artikel er fra foråret 2012, og læserne bør tage forbehold for, at verdensøko...

Niklas Nikolajsen,

06. maj 2012

Opsparing i fysisk guld og sølv – en guide for menigmand

Edit: Denne artikel er fra foråret 2012, og læserne bør tage forbehold for, at verdensøkonomien, priser mv. kan have ændret sig en hel del siden da.

Indledning

At konvertere opsparing til guld og sølv, har i mange år været et mantra i libertarianske kredse, og derfor er der som sådant intet nyt i denne artikel. De, der købte guld og sølv dengang, kan i dag glæde sig over en intakt (eller endog forbedret) købekraft, og de der ikke gjorde, kan ærgre sig. Men vi står nu i hvad mange vil betegne som orkanens øje i den finansielle storm, og som mange andre råder jeg til, at man genovervejer, om man derfor ikke bør eje noget fysisk guld og/eller sølv.

Billede: På mit bord: 16,2 kg finsølv, indkøbt i Schweiz

I forbindelse med at jeg har nogen viden og personlig erfaring på området med handel i guld og sølv, har flere ønsket at jeg skrev lidt om netop dette. Jeg påkalder mig ikke ekspert-status, og er ej heller nogen velhavende spekulant, men hvor mange har indgående teoretisk viden på området, har jeg lavpraktisk erfaring. Hvad jeg personligt har placeret i guld og sølv, har jeg aldrig fortrudt!

Min mistro overfor det eksisterende monetære system er velkendt, og hen over årene blevet gentagende gange bekræftet,og min artikel derfor farvet af dette.

Ud over de kontanter som jeg skal bruge her og nu, har jeg placeret alle mine væsentlige midler andetsteds, herunder fx Bitcoin – men primært i fysisk guld og sølv. Jeg har også haft fornøjelsen af at facilitere handel og opbevaring i fysiske ædelmetaller for andre, og opbevarer pt. væsentlige mængder guld og sølv for mig selv og andre, i min bankboks i Schweiz.

Et blik på en usikker fremtid

Vi går i sandhed en spændende tid i møde, hen over de næste sommermåneder og mod efteråret. Det er kun en spørgsmål om tid, for amerikanske Federal Reserve annoncerer en ny omgang kvantitativ lettelse, til at supplere egen opkøb af amerikansk gæld. Dvs. at pengetrykningen til finansiering af det offentlige forbrug, suppleres med yderligere pengetrykning til at polstre bank og finansverden.

Samtidig kan der næppe være tvivl om at Spanien, hvis økonomiske nøgletal er gået fra skidt til værre, snart må give op, og med hatten i hånden gå til EU & ECB med ønsket om hjælp til at refinansiere deres gæld. Men, EU selv har svære problemer. Grækenlands tragiske situation er kun blevet værre. Frankrigs snarligt valgte socialistiske præsident har lovet at kræve nye, fordelagtige vilkår fra Merkel i den ellers stålsatte finanspagt, og i Holland, tidligere fremhævet som mønstermedlem, er regeringen gået af som følge at implementeringen af besparelser. Nøgletallene i flere af de store EU økonomier er horrible, og nye græske tragedier lurer overalt. Euroen i dens nuværende form vil ikke kunne bestå i længden, gælden i alle medlemsstater er ude af kontrol, og alt dette vil vi se en reaktion på, indenfor kort tid.

Det kræver næppe nogen doktorgrad i økonomi at forudse, hvad den umiddelbare reaktion på ovenstående uoverskuelige økonomiske og strukturelle problemer vil blive, fra det bestående system af stater og centralbanker. Et ubærligt pres vil blive lagt på ECB for at åbne sluserne på vid gab for ny likviditet i markedet, hånd i hånd med the Frederal Reserve på den anden side af Atlanten. Man vil forsøge at pumpe de fallerede Vestlige stater og banker fulde med nye papirpenge, ved opkøb af egen giftig gæld for nytrykte Euro og Dollar, og ved at stille gigantiske 0-rente lån af ditto nytrykte penge, til rådighed for banker og politisk velforbundne ”too big to fail” kooperationer og institutioner. 

For menigmand, som de nye penge når sidst, vil dette betyde tab af realløn, købekraft, og en udhulning af opsparinger, for på trods af at vi nu for alvor begynder at se effekten af inflationen fra tidligere omgange af pengetrykkeri – så er det de færreste der kan så nogen lønfremgang, bankrente eller investeringsafkast blot i nærheden af de i øvrigt ned-manipulerede inflationstal.

Det kan være svært at spå om, hvordan fremtiden vil de ud – men de der opsparer vha. deres pensionsordning i et volatilt og højst usikkert aktiemarked og et uforudseligt obligationsmarked, eller simpelthen på en opsparingskonto – spiller russisk roulette med deres fremtid og sikkerhed. Det er på tide at selv menigmand må se i øjnene, at alm. opsparingsmetoder, eller endnu værre, det at det at forbruge til sidste krone og håbe på det bedste, er aldeles uansvarligt. Det er på tide at selv småsparer, helt almindelige arbejdsmænd- og kvinder, seriøst må overveje, at gardere sig (hedge) sig mod usikker fremtid og et stormfuldt efterår, hvor de med garanti vil blive bestjålet til over begge ører, også selvom deres opsparingskonto nominelt vil beholde sit indestående i pålydende papirvaluta (fiat).

Om at sikre sig (hedge) imod en verden, hvor pengetrykning er ude af kontrol

I tider med stor inflation, anses gæld typisk for en god investering. Dvs – optage fx lån til hus og fast ejendom til fast forrentning, og lade inflationen om at udhule gælden. Typisk kan almindelige mennesker, i stærk kontrast til fx finansverdenen, kun få stillet væsentlig kapital til lav rente til rådighed, til netop køb af fast ejendom.

Men med et frosset boligmarked, der ved en evt. fremtidig rentestigning vil gå i frit fald, er dette ikke nogen specielt attraktiv mulighed. Folk der overvejer denne strategi, bør tænke på, hvorledes de står i magtspillet, når fx stat og banker mangler likviditet, og hvor en enkelt lovændring kan få deres ellers sikre rente- og boligomkostninger til at eksplodere – og bank og stat til at overtage hus og hjem.

Opsparing gennem pensionsordningerne er heller ikke tilrådeligt. Om end det virker attraktivt at kunne undgå at svare skat i nuet, så er pensionskasserne de sidste guldkalve i en ellers udpint vestlig økonomi, og vil med stor sandsynlighed i fremtiden komme under hel eller delvis statslig administration (for borgernes eget bedste, som sikkerhed mod et ustabilt og grådigt finansmarked, forstås). Dertil – så holder pensionskassernes forrentning slet ikke stik med den reelle inflation, og en tilfældighedsalgoritme ville kunne investere bedre end det gennemsnitlige pensionsselskab.

Så hvad gør man så som menigmand, der ikke har hverken ressourcer eller overskud til fuld tid at kaste sig ind i et kaotisk finansmarked – og varetage ens egne interesser og opsparing?

Guld & sølv

De historiske monetære metaller, guld og sølv, har præcis den egenskab, man som småsparer kunne have ønsket af de gængse papirvaluta (fiat). Sikkert gemt af vejen i ”madrassen”, kan de, uden behov for nogen som helst overvågning eller vedligehold, bevare deres købekraft. Ja – faktisk vinde købekraft, som følge af de teknologiske landvinder og produktionsforbedringer.

Billede: Forfatteren - flankeret af div. blandet ädelmetal

Havde din bedstefader, en faglært arbejdsmand med en årsindtægt dengang på 3800 kr., lagt en årsindkomst til side i guld og sølv*, som pludselig kom til syne bag reolen i det gamle familiehjem, ville der vælte guld 10- og 20-kroner ud, med en samlet ren guldvægt på halvandet kilo, og med en nutidig værdi på hen ved en halv million kroner. Havde han lagt ditto til side i papirkroner, ville disse, også selvom de kunne omveksles til nye sedler – næppe kunne betale en enkelt måneds husleje. Set hen over de år, er en krone i 2012 knap en 1930 øre værd.

Mod den kommende tids finansielle uro, inflation og devalueringer, er guld og sølv oplagte hedges og midler til opbevaring af værdi (value stores) for menigmand. En kort oversigt over de gængse handelstilgange for guld og sølv er:

1. Optioner/Futures/Derivater
Fordele: Lave transaktionsomkostninger, fleksibel handel (shorting mv.)
Ulemper: Dette er et marked for professionelle spekulanter, og det er selv for dem helt uigennemskueligt, hvorledes det nøjagtige forhold mellem fysisk guld og sølv og de handlede optioner forholder sig. Dette er ikke fremgangsmåden for en, der ønsker blot at sikre opsparing imod inflation.


2. Papirguld/sølv - ETF (GLD or SLV)
Fordele: Forholdsvis lave transaktionsomkostninger
Ulemper: Igen er der ingen direkte binding mellem en ETF og fysisk guld og sølv, og markedet er gearet (leveraged), dvs. der handles flere papirer end der rent faktisk er guld og sølv bag. Dette er især sandt for sølv. Din tilstedeværelse I markedspladsen er igen krævet, og derfor er det igen en metode, der ikke er velegnet for menigmand.

 
3. Fysisk allokeret guld – fx. BullionVault & Goldmoney.com
Fordele: Et antal udbydere lader dig købe guld og sølv, og opbevarer det for dig direkte. Under revisionskontrol er dækningen 1 til 1, og du ejer dermed faktisk varen. Disse handelsplatforme er lettilgængelige for menigmand, og omkostningerne er ikke specielt høje.

Ulemper: Højere transaktionsomkostninger end på ETF markedet, større forskel på pris i køb/salg (spread), og typisk meget høje omkostninger forbundet ved udlevering af dit guld og sølv, specielt hvis mængderne er små.

4. Fysisk guld og sølv
Fordele: Du ejer dit eget guld og sølv – I hånden. Hvor ingen papirer i længden er andet end papirer, vil dit fysiske guld og sølv stadig være penge om 100 eller 1000 år.
Ulemper: Høje transaktions- og likvideringsomkostninger.

Som ovenfor angivet, handles ædelmetallerne på markedet på forskellig papirform, men handel med disse kræver en vis kapital, en vis forståelse for investeringsmekanismerne, samt en tilstedeværelse i markedet – og i et stærkt manipuleret marked kan man (specielt ved sølv) stille spørgsmålstegn ved, om der er dækning for alle de papirer, der handles, da de kan ikke umiddelbart konverteres til faktisk ejerskab af fysisk guld og sølv. Ønsker man alligevel at handle ædelmetal på markedet, så kan dette fx forgå gennem platforme som fx SaxoTrader o.lign.

En anden mulighed er at købe fysisk allokeret papirguld- og sølv. Udbydere som fx BullionVault lader dig købe (og sælge) fysisk guld og sølv til tæt på markedspris (spot). Dette er en let tilgængelig måde at gardere sig kortsigtet, samt agere amatørspekulant eller investor. Men, at få sine varer udleveret fysisk er som regel forbundet med meget store omkostninger, specielt mht. sølv og mindre mængder af guld (her betyder mindre mængder hvad der ikke er deleligt med 400 ounces) og skulle en egentlig nedsmeltning af de finansielle markeder indtræffe en gang i fremtiden, vil man næppe få noget ud af at stå i kø, for at få sine ædelmetaller udleveret.

For almindelige mennesker er rent fysisk guld og sølv derfor det sikreste og mest let tilgængelige. Guld, som den sikre hest, og sølv for de, der ligesom jeg, tror at prisen på sølv er manipuleret stærkt under den egentlige markedsværdi.

Fysisk guld & sølv

Typisk angives priser for ædelmetal i Troy Ounce (oz.) hvilket svarer til 31,1 gram.

Ædelmetal-kontrakter med "delivery" paa Comex og LBMA, de störste markeder, leverer i barrer af hhv 1000 og 400 oz. for hhv. sølv og guld.

På detailmarkedet og blandt private investorer / opsparere er det dog typsik de mindre barrer & mønter - der handles.

Overordnet set taler man om:

1) Barrer / Møntbarrer

Blokke ad ædelmetal, normalt stemplet & nummereret. Hvis de har påtrykt en valutaangivelse kaldes de møntbarrer.

2) Bullion coins / Rounds / Medaljer

Mønter, enten officielle eller privat fremstillede - og normalt i 1 oz.

3) Junk / Circulated

Mønter der tidligere var i cirkulation, og som har et højt indhold af ædelmetal. Typisk guldmønterne fra "den klassiske guldstandard" som guld-franc, mark, Vreneli, guld-20-kr mv. Men også sølv som i pre-1965 amerikansk skillemønt, pre-1942 svensk skillemønt, pre-1969 schweizisk skillemønt osv.

Endvidere taler man om følgende kategorier:

a) Bullion

Ädelmetal paa en form - der alene har sin værdi fra indholdet af ædelmetal. Denne artikels fokus.

b) Semi-numismatisk

Ædelmetal, typisk møntet og typisk af nyere dato, med en vis samerværdi.

c) Numismatisk

Deciderede sjældne (og typisk gamle) mønter.

Det står enhver frit for, selv for mindre beløb – at finde en forhandler af fx de accepterede 1 ounce sølv- og guldmønter af forskellig fabrikat - de saakaldte "bullion coins". Disse mønter, der som oftest findes i både sølv og guld, har gængse navne som Eagle (USA), Maple (Canada), Rand (Sydafrika), Philharmoniker (Østrig), Helvetia (Schweiz) osv.

Er "mønter" af ædelmetal fremstillet privat - og dermed uden valutaangivelse, kaldes de typisk "rundbarrer", "rounds", "generics", eller "medaljer". Disse har ofte et lavere premium, dvs. "pris over spot" ved baade indkøb og videresalg end officielle "bullion coins".

Billede: Americal Silver Eagles - verdens populæreste sølv bullion mønt

En sådan 1 ounce sølvmønt kan indkøbes for mellem 150 og 200 kroner, forholdsvis let at konvertere til og fra fiat, og er mit anbefalede, langsigtede hedge og ”value store” for småsparer. Større indkøb kan med fordel fortages i barrer af 1 og flere kg. Typiske omkostninger ved køb af små mængder fysisk sølv fra en konkurrencedygtig forhandler, er ca. 10 – 20 % fra markedsprisen (spot), en pris som man bør overveje at betale, for så til gengæld at have varerne i egen boks, frem for som et flygtigt ETF-løfte eller allokeret andetsteds udenfor egen kontrol.

Bullion coins / medaljer findes efterhånden i alle størrelser - fra 1/10 oz til kilo, dog sjældent under 1 oz, for sølv. Typsik er primium på de mindre mønter, i særlig grad dem under 1 oz., noget højere end de større.

Guld kan ligeledes købes i rundbarrer (mønter), i typiske størrelser fra 1/5 ounce til 1 ounce, eller i barrer fra 50 gram og op til flere kilo. Guld handles fysisk til meget tæt på spot, og afviger sjældent mere end en 5 % derfra.

Billede: Kasse med smaa, forskellige blandede bullion coins, rounds & cirkulerede mönter.

Fysisk guld og sølv er sværere at likvidere end ditto i papir, men med lidt tålmodighed kan man altid få anerkendte rund- eller egentlige barrer afsat, til minimum spotpris. Naturligvis skal man holde sig fra guld og sølvhandlere, der annoncerer i blade og aviser. Bedre er det at handle direkte med leverandørerne, der som regel tilbagekøber til en rimelig kurs, eller endnu bedre, sælger videre direkte til andre små- eller storinvestorer og opsparer. Her kan man end dog forvente at kunne sælge til over spot (med præmie), specielt med sølv.  

På leverandørsiden har jeg personligt rigtig gode erfaringer med Echtgeld Ag og Finemetal Ag i Schweiz, samt Pro Aurum Schweiz/Deutschland og i 2012 især Nürnberg Edelmetalle - men leverandørerne er mange, og jeg vil opfordre til at kommentarsporet benyttes af alle læsere, til at dele deres erfaringer med forskellige leverandører med hinanden. 

Edit: I Danmark har jeg hørt flere tale godt om Tavex.dk som forhandler af investeringsguld.

Edit Aug 2013: Anbefaler ikke längere VC/Nürnberg Edelmetalle. Ny anbefaling i Tyskland: http://www.kettner-edelmetalle.de

Sølv anerkendes typisk ikke som et monetært metal (med undtagelse af få lande som fx Estland), og er derfor som regel underlagt de forskellige landes momsregulativer. Men fx Tyskland har en speciel lav mons for sølv (7 %), mens andre lande som fx Schweiz har en generel lav moms (8 %). Momsen i købslandet kan man dog som regel få refunderet ved eksport, men man naturligvis huske at henvende sig til SKAT ved import til Danmark, så man kan svare dansk moms, da SKAT jo ingen mulighed har for at vide, at man har importeret sølv hen over grænserne, hvis man selv bringer det over, udenom fx postvæsenet.

Billede. Saakaldt "Junk sølv" aka. cirkulerede mönter med højt sølvindhold. Typisk Amerikansk mønt fra 1964 eller för - men i dette tilfælde Svenske 1-kr fra 1942 eller før

Guld er derimod anerkendt som et monetært metal i langt de fleste europæiske lande, og som sådan ikke direkte underlagt moms.

Ligeledes skal man huske, at videresalg af fysisk sølv i de fleste europæiske lande ligeledes er momsbelagt.

Tænk dig godt om, hvor du opbevarer dit guld & sølv! En sikker boks, et sted hvor den private ejendomsret er højt respekteret, er at fortrække - og ofte billigere end man tror. 

Billede. En af mine bokse i Schweiz.   

Indkøb af fysisk guld og sølv handler om at finde en ordentlig leverandør, og om tænke sig om. Man skal sikre sig et rimeligt forhold mellem udbudspris og spot, og man skal have overblik over omkostningerne i forbindelse med fysisk at få varen i hænde. Man bør sikre sig at man handler til engrospriser, fremfor at købe enkelte enheder gennem et mere eller mindre tilfældigt website. man bør specielt ved mere kortsigtet opsparing sikre sig, at man handler anerkendte mærker af fx. rundbarrer med henblik på fremtidig likvidering. Skal man likvidere ens positioner, er der meget at hente ved at sælge direkte videre til andre der opsparer i guld/sølv, eller til den oprindelige forhandler, frem for atsælge til de ofte åger-baserede guld- og sølvopkøbere, der reklamerer via annoncer.     

Mit personlige råd til læseren, maj 2012

Hele denne artikel er rettet imod den målgruppe af almindelige mennesker, der står uden adgang til markederne, den billige kredit - og som blot ønsker at lægge lidt til side, og sikre en bevaring af købekraften af denne opsparing. For dem vil jeg mene, at fysisk guld og sølv nu om dage er noget nær den eneste sikre og letoverskuelige option.

Der er ingen som helst tvivl om, at verden står overfor en ny omgang finansiel krise. Monetær ekspansion og lav rente, tæt på nul, virker som den eneste realistiske tiltag, man kan forvente fra centralt hold, da alt andet vil betyde et finansielt kollaps for de gældsatte Vestlige nationalstater.

Det er svært at se hvor gældsspiralen vil ende, og buddene løber fra en fremtidig total finansiel nedsmeltning med medfølgende bytteøkonomi, til en mere moderat, men væsentlig devaluering af vestlige papirvalutaer og dermed gældsposter – hvor det er de almindelige borgeres indkomstniveau, købekraft og opsparinger, der må holde for, som årtiers statsligt overforbrug afregnes.

Uanset hvad bør man overveje, om det ikke er fornuftigt at have en beholdning af fysisk guld og sølv liggende, fremfor at sætte sin lid til papirmarkedet, pensionsopsparingen, eller penge på en 0-rente opsparingskontoen i banken.

Ædelmetallerne har hold en stabil, let faldende kurs hen over de seneste måneder, givetvis som følge af manipulation af markedet, da en ny omgang voldsom stigning på guld og sølv vil være et seriøst slag mod de vaklende papirvalutaer. Men hvor længe kan proppen holdes under vandet? Det er meget tvivlsomt at dette kan lade sig gøre i længden, og med et efterår, der vil være plaget af en fornyet euro- og måske endda dollarkrise, tror jeg man vil se netop guld og sølv stige mod nye højder, som de fiat valutaer de måles i, dykker mod afgrunden.

Billede. "Hård Rejsevaluta". Ædelmetal er letomsætteligt overalt i verden, men pas på told- og pege-hvidvaskningsregler.

Derfor er mit råd, at man bør se at få placeret i hvert tilfælde en del af dine likvider sikkert, i fysisk guld og sølv! Det koster meget lidt at gardere sig, men det kan potentielt koste rigtig meget at lade være.

For småsparer, kan det være svært at komme i gang – men det er bestemt ikke umuligt. Kan du ikke finde midler til at handle hos anerkendte leverandører til engrospris, eller har du ikke mulighed for at hente varerne fysisk selv, så tag fx fat i undertegnede, eller anden personlig kontakt, der handler større mængder, og derfor kan sælge dig små mængder direkte fra egne beholdninger, og til engrospris. Langt de fleste investorer i dit nærmiljø ville ikke undslå at hjælpe med en sådan forespørgsel.

Billede: Ægte penge - 20x 1 ounce sølvmønter

Er du en helt almindelig lønmodtager, så sæt dig for eksempel for at købe en lille kasse med 20x 1 ounce sølvmønter, inden sommerens udgang. Det er opnåeligt for mindre end 4000 Kr., svarende til måske 6 uger med havregryn som en større del af den daglige diæt end normalt. Men for det vil du have egentlige penge i din madras eller boks, der vil følge dig og som vil bevare sin købekraft, og mit bud er at du en dag vil sætte meget stort pris på et sådant lille offer i nuet. Så gør dig selv en tjeneste, og overvej dette råd. Din 1-ounce sølv eller guldmønt vil altid være gangbar valuta, men dine papirkroner, euro eller dollar taber løbende og hastigt deres værdi, til den dag de helt udgår som betalingsmiddel.   

De fleste der finder og læser denne artikel, har sikkert længe tænkt i samme baner, men min erfaring er, at for langt de fleste bliver det ved tanken. Mit råd er at se at få gjort noget ved tanken. Risikoen og omkostningerne ved henlæggelse af blot en mindre mængde opsparing som fysisk guld og sølv er små, men kan potentielt betyde alting for ens fremtidige finansielle sikkerhed.

Undertegnede står gerne til rådighed mht. gratis råd og vejledning mht. fysisk guld og sølv, enten ved personlig henvendelse, eller i kommentarsporet nedenfor.