“Oprop” om solidaritet

Den 27

Slettet bruger,

30/03/2010

Den 27. marts 2010 havde vi undtagelsestilstand i Danmark! Men kun på Vibevej.

Undtagelsestilstand er en retslig tilstand hvor normale love og rettigheder er sat ud af kraft på grund af omstændigheder der truer samfundets struktur eller eksistens. En undtagelsestilstand erklæres af den udøvende magt, dvs. regeringen.

En undtagelsestilstand erklæres oftest som følge af naturkatastrofer, civile uroligheder, krig eller lignende. Imidlertid indtraf ingen af de ovennævnte fænomener den 27. marts på Vibevej i det nordvestre København.

Derfor er det klart, at vi på Eticha føler os tvungne til at undersøge, hvorfor statsmagten anvendte de groveste og mest betændte midler, for at holde folk og borgere borte fra Vibevej lige den dag!

Aviserne har glimret ved sit fravær af interesse for sagen, der handler om et alvorligt brud på grundloven.