Opråb til kapitalismens modstandere!

Kammerater! (Eller hvad I nu har mest lyst til at kalde jer

Kenneth Bernhard Kjeldsen,

23/11/2009

Kammerater! (Eller hvad I nu har mest lyst til at kalde jer..) Dette er et simpelt opråb til alle jer, der gerne ser kapitalismens snarlige død. I væmmes over den ulighed, I ser og oplever i samfundet, og jeres utvetydige syn på, hvad der har skabt dette ”problem”, er ikke til at tage fejl af: Det er kapitalismen og de frie markedskræfter, der er den store synder.

Men det glæder mig at oplyse jer om, at I kan sætte de frie markedskræfter ud af spil ved hjælp af kollektivistisk sammenhold. De frie markedskræfters effektivitet er nemlig afhængig af, at der er et marked. Så hvis I fjerner markedet, vil eksistensgrundlaget for det frie marked forsvinde. For hvordan kan et marked være frit, hvis det ikke eksisterer? Og da det enkelte individs villighed til at indgå byttehandler med andre individer udgør det organiske grundlag for markedet, vil markedet holde op med at eksistere, såfremt der ikke bliver foretaget nogen former for byttehandler. Så det eneste I skal gøre, er således at lade være med at foretage byttehandler. Lade være med at bytte jeres penge til goder.

I kunne begynde med at opsige jeres abonnement på elektricitet og varme. Der findes jo utallige steder på denne klode, hvor folk lever, og overlever, uden elektricitets- og varmeleverancer, så den værdi disse kan tilføre individet, må jo således befinde sig i et lag i Maslows behovspyramide, der ligger ud over de basale fysiske behov for individets overlevelse som organisme. Behovet for at kunne holde varmen, burde kunne dækkes af klæder, som I sikkert har til rådighed i forvejen, så der er ingen grund til at involvere et marked i opfyldelsen af dette basale behov.

Når I nu ikke mere får leveret elektricitet, vil det være nærværende at skaffe sig af med alle elektriske apparater, da de jo alligevel ikke er til nogen nytte. Og tænk på at kaffemaskinen, fjernsynet, spillekonsolen, køleskabet, barbermaskinen, vaskemaskinen og alle de andre elektriske apparater jo er noget, som er blevet skabt af grådige kapitalister, hvis eneste tanke med udviklingen af disse var at udplyndre folk for så mange penge som muligt. Så skynd jer at skaffe jer af med disse unødvendigheder, som I, i et øjebliks ubalance i sindstilstanden, var kommet til at bytte jer til ved en fejl.

Skynd jer at lave organiserede bank runs, så I hurtigst muligt kan trække alle jeres fiatpenge ud af den store stygge finanssektor, det kapitalistiske imperies sorte hær, som kun har til formål at udplyndre jer for alt. (Er I i tvivl om, hvorvidt dette skulle være tilfældet, kan I jo altid lige konsultere den vise Michael Moore, jeres tro væbner i kampen mod det onde, som altid på en yderst objektiv måde kan forklare jer, hvorfor sund fornuft er noget, man aldrig må overvurdere, og hvorfor det altid er de andres – og oftest kapitalisternes – skyld, når noget udarter sig på en anden måde end den, man havde ønsket.) Dette er måden, hvorpå I tager jeres hævn!

Lad være med at anskaffe jer et befordringsmiddel eller skaf jer af med jeres eksisterende, hvad enten der er tale om en bil, en cykel eller andet – det er alligevel produceret af ækle kapitalister og man kan bytte sig til det for penge på det store stygge byttemarked som udgør kapitalismens strukturelle rygrad. I har alligevel kun brug for jeres ben til at befordre jer fra sted til sted – alle hjælpemidler hertil er luksusgoder, der kun hører hjemme i et grådigt kapitalistisk system.

I bliver givetvis nødt til at bytte jer til mad, hvis I ikke på egen hånd kan dyrke eller samle tilstrækkeligt med fødevarer til at kunne overleve, men sørg for kun at bytte jer til det, der er livsnødvendigt iht. de basale fysiske behov.

Tilsidesæt alle former for personlige præferencer, der jo på det groveste udnyttes af de kapitalistiske aktører på det frie marked – tænk på, hvordan det styggeste af det stygge, verdens bedst kendte brand, Coca Cola, har lokket tusindvis af uskyldige stakler i fordærv med lige dele idylliske og actionfyldte reklamer og endda var så frække at opfinde julemanden! Det er jo ikke fordi, I kan lide cola, I drikker det, men kun fordi denne store grådige kapitalistiske maskine har tilladt sig at tvinge det i halsen på jer!

Lad være med at købe ugeblade, tabloidaviser, billetter til koncerter og fodboldkampe, rejser til varme lande, rejser til kolde lande, øl på bodegaen, cocktails på natklubben, smøger hos købmanden, kager hos bageren og andre unødvendigheder. Det er jo de onde kapitalister, der producerer og sælger alt dette! Og skaf jer så lige af med jeres eventuelle kæledyr – det er ligeledes onde kapitalistiske virksomheder, der producerer dyremad.

Boykot julen, denne infernalske højtid, denne forbrugsfest af gigantiske dimensioner, hvor kapitalismen tvinger jer til at købe masseproducerede produkter som I af pligt bliver nødt til at give videre til andre mennesker. Jeg kan forestille mig, hvordan I væmmes ved at modtage en gave, der har kostet mere end den, I selv leverede den anden vej, med tanke om, at denne gave, som I er blevet tvunget til at modtage, ikke har den ringeste værdi for jer, men til gengæld har været medvirkende til, at den pengegriske kapitalistiske producent nu kan investere en del af sit overskud i udvikling af nye produkter, som fortabte sjæle måske vil skrive på ønskesedlen året efter, når de er blevet hjernevasket til at tro, at de vil kunne finde så meget som det mindste øjebliks glæde ved at blive ejer eller bruger af dette stygge produkt.

Kort sagt – udøv jeres demokratiske kollektivistiske magt ved at boykotte alt, der kan byttes for goder eller penge. Fjern markedet. Hvis jeres kollektivisme kan skabe et tilstrækkeligt flertal, vil I dermed kunne nedbryde grundlaget for kapitalismen og det frie marked og vi vil alle være lige. Lige i elendighed, naturligvis, men det er jo ligegyldigt, så længe vi alle er lige! (?)…

Kilde: