Opfordring til LA i "Debatten" - Nu gælder det om at holde fast - ikke mindst i principperne

Nu gælder det om at holde fast

Claus C. Møller,

29/04/2010

Nu gælder det om at holde fast. Dette er min bøn for aftenens debat på DR.

Hvis LA ikke formår at holde den liberale fane højt, og forfalder til instinktiv beskyttelse af diverse vælgergrupper, så vil enhver potentiel vælger opfatte, at der reelt ikke er forskel på LA i forhold til K eller V - og er dermed vil LA blot være det 9 socialdemoktrati af lige så mange mulige. Og så er LA historie...

Det er lederskabet der er det vigtigste - og lederskab handler blandt andet om at anvise en vej.

LA vil gøre sig selv en stor tjeneste ved at kunne give mindst et konkret eksempel på, hvilke regler eller hvordan man vil effektivisere dele af den offentlige sektor. Det er for let at sige, at man ved at fjerne regler vil effektivisere og dermed reducere sygefraværdet, uanset om det er rigtigt. Man risikerer at blive plaffet ned for åben skærm. Det ønsker jeg ikke.

Offentlig effektivisering og regelsanering kunne udmærket hvile på nogle overordnede principper og retningslinjer.

De kunne være noget lignende: (Skal naturligvis forfines og formuleres bedre).

1) Frihed for "produktionen" til at gøre arbejdet bedst muligt.
   (Produktionen = alle der arbejder direkte med kunderne.
2) Med frihed fører ansvar og dermed krav om at skabe resultater.
3) Ansvar kan placeres, og giver mulighed for at belønne eller det der er værre.
3) Krav om konkurrence skaber mangfoldighed og lader dårlige projekter dø, jf. punkt 2 og 3.
4) Krav om gennemsigtighed så borgerne har lettere ved at vælge.

Et eksempel:

Frihed til folkeskolerne, gymansierne  og uddannelsesinstitutioner generelt til selv at udvikle deres skoler. Pengene følger eleverne. Skolerne priorierer selv, hvordan de vil bruge sine penge.

RESULTATER

Skolerne bliver forskellige og hjælper elever med forskellige evner, interesser, problemer og forudsætninger. Skoler der skaber arbejdsløse lukkes (såfremt skolen arbejder med børn, hvor det er forventeligt, at de vil have arbejdsevne, når de bliver voksne. Det er vel mindst 90 -95% af alle danske børn).

Lærerne engagerer sig der, hvor deres evner er bedst.
Lærerne bliver gladere som lærere, og dermed også mindre syge
Jobbet bliver igen et kald i stedet for blot et job
Eleverne bliver gladere og kommer til at lære mere, fordi der tages udgangspunkt i deres specifikke evner.
Forældrene vil i højere grad engagere sig i deres børns skolegang
Store dele af Undervisningsministeriet vil blive overflødig, og do kommunal administration.


Som rosinen i pølseenden kaster vi ikke velfærdssamfundet ud med badevandet.

Vi vil stadig have danske skoler, som er finansieret over skatten. Men blot skoler, som er mangfoldige, forskellige og i øvrigt til fulde lever op til folkeskolens §1 som vidst siger nogen lunde, at skolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev.

WIN - WIN - ikke sandt.

Det var et eksempel - som kom til vej ved brug af fri fantasi og brainstorming på sådan ca. 5 minutter. Sproget kunne være bedre. :-), men det er vel let fatteligt.

Er der andre eksempler - så her en opfordring om at komme til tasterne.

Kilde: