Opfordring til kvinder: Hold fri

Hold fri resten af året

Asger Jon,

28/10/2010

Hold fri resten af året. Sådan lyder opfordringen fra HK, 3F, FOA og Socialpædagogernes fagforening til kvinderne 1. november. I dag tjener kvinderne nemlig 18 procent mindre end mændene for arbejde af samme værdi.

- Så betyder det jo faktisk, at kvinderne arbejder gratis efter første november. Fordi lønforskellen gør, at de ikke får løn resten af året, siger hun og tilføjer, at opfordringen er symbolsk og ikke skal tages bogstaveligt.

Ifølge de faglige oranisationer tjener diplomingeniøren der arbejder med byggesager eksempelvis 100 kroner mere i timen end socialpædagogen der arbejder med menneskeskæbner.

Socialpædagog VS Diplomingeniør

I det ene ringhjørne har vi pædagogen, som ifølge Danmarks Statistik og ug.dk tjener 24.719 kr om måneden for 37 timer, og i det andet ringhjørne har vi diplomingeniøren som tjener 29.249 kr om måneden for 37 timer. Ifølge artiklen får diplomingeniøren 100 kr. mere i timen, og da vi gennemsnitiligt arbejder 160 timer om måneden tjener diplomingeniøren 16.000~ kr. mere om måneden.

STOP!

Tag lommeregneren frem og læg den røde fane på jorden: (Lommeregneren er den lille underlige tingest der ligner en gammel mobiltelefon)

29.249 - 24.719 = 4.530

4.530 < 16.000

Ved en 37 timers arbejdsuge (160 om måneden) tjener pædagogen 154,49 kr/time.

Ved en 37 timers arbejdsuge (160 om måneden) tjener diplomingeniøren 182,80 kr/time.

Forskel i timeløn: 28,31 kr/time, altså væsentligt mindre end de påståede 100 kr.

Journalisten viderebringer altså her forkerte oplysninger, og selvom disse oplysninger uden tvivl stammer fra fagbevægelsen og feministerne, så undskylder det ikke, at journalisten ikke har brugt det kvarter, som det har taget undertegnede at finde frem til de faktiske tal.

Tilbage til lønnen. Der er altså tale om en lønforskel imellem en pædagog og en diplomingeniør og mandejobbet får mere end kvindejobbet, men er der andre betydningsfulde forskelle på de to professioner end løn og køn? Lad os kigge på det:

Uddannelsen til diplomingeniør varer 3,5 år og kræver en gymnasiel uddannelse eller tilsvarende og desuden specifikke adgangskrav, for eksempel Matematik - A, Fysik - B og Kemi - C.

Uddannelsen til pædagog varer også 3,5 år og kræver også en gymnasiel uddannelse eller tilsvarende og desuden specifikke adgangskrav, som dog afhænger af om man har en gymnasiel uddannelse, eller om man for eksempel er SoSu assistent. Dog skal det nævnes, at man på den pædagogiske uddannelse samlet tilbringer 12 måneder i lønnet praktik, hvilket en diplomingeniør ikke gør.

Så uddannelsen er altså i det store hele sammenlignelig på varighed og adgangskrav, så her finder man ikke den store forskel. Skyldes det så i virkeligheden, at diplomingeniører bliver overbetalt, fordi det er et mandefag og pædagogerne underbetalt fordi det er et kvindefag? Lad os undersøge årsagssammenhængen. Arbejdsudbud er dybest set en markedsfunktion, hvor en person sætter en del af personens fritid, uddannelse, erfaring og dygtighed til salg, og hvor en arbejdsgiver køber denne fritid med forventning om at kunne tjene penge på den. Så når diplomingeniøren får end større løn end pædagogen skyldes dette markedet, men vent lidt! Pædagoger er jo for det meste ansat i det offentlige, hvor der ikke er noget marked, ligesom alt for mange andre kvinder. Undertegnede forstår ikke, hvorfor så få kvinder ikke protesterer over, at alle de populære kvindefag er underlagt det offentlige monopol og en lavere løn. Her er der i den grad noget at protestere over!