Op og ned stemmer, debat-emner på 180 grader

Jeg stemmer konsekvent indlæg op når jeg vurderer at et samfundsrelevant emne bringes frem

Jens Knudsen,

04/10/2015

Jeg stemmer konsekvent indlæg op når jeg vurderer at et samfundsrelevant emne bringes frem. Uanset kilden til emnet. Men hvad gør i andre?

Det er i min optik rystende ligegyldigt hvorvidt kilden er en del af main-stream-media, eller en person, som af og til, ofte, eller måske endda næsten altid fordrejer, fortier eller afsporer - såfremt budskabet er samfundsrelevant.

Hvis relevante budskaber undertrykkes blot fordi man ikke bryder sig om afsenderen, så er man efter min opfattelse på vej ud i en følelsesstyret vendetta hvor hævnmotivet fuldstændig overskygger sund fornuft og rationel tænkning.

Er der ikke udbredt enighed om at den mest konstruktive debat er kendetegnet ved overvejende at 'gå efter bolden' og ikke 'efter manden'.? Eller?

Skal der ikke desto mindre være plads til at der jævnligt 'ryger en finke af panden'? Naturligvis!  Eller?

NB:

Jeg kan godt selv forfalde til at blive en smule 'gå efter manden agtig' når Trads, Gjerskov eller en trold siger noget virkelig dumt, provokerende eller polemisk. Så i den henseende erkender jeg at være dobbeltmoralsk. Undskyld! Men jeg gør mit bedste for at argumentere for mine holdninger i stedet for blot at slynge om mig med nedsættende betegnelser og  dårligt underbyggede påstande. Hvad gør i andre? Og hvorfor?

Kilde: