Onde politikere?

Regeringen pønser på at påføre virksomheder i Danmark et unødvendigt tab

Lennart Ikke angivet,

27/10/2011

Regeringen pønser på at påføre virksomheder i Danmark et unødvendigt tab. Den overvejer nemlig at indføre kvindekvoter i virksomhedernes bestyrelser - på trods af at vi ved, det havde en klar negativ effekt på virksomhedernes økonomi, da man gennemførte overgrebet i Norge.

Men hvis politikerne mod bedre vidende laver lovgivning, der skader virksomheder i Danmark, så skader de også det danske folk, som arbejder i disse virksomheder. Helt bevidst.

Hvad er dette om ikke ondskab. Hvis dette ikke er ondskab, ved jeg ikke, hvad er?

Det virker som om politkerne ønsker at hælde benzin på bålet (og det har de ærligt talt bedre råd til i Norge, da de bor på en kæmpe olietønde), for vi har jo allerede en ekstrem svær situation for erhvervslivet i Danmark. Det snapper efter vejret under vægten af den kolossale offentlige sektor.

Og nu truer regeringen med at fratage private virksomheder deres grundlovssikrede ejendomsret. Regeringen vil fratage virksomhederne muligheden for selv at sammensætte ledelsen. I en krisetid som vores har virksomhederne ellers et ekstra stort behov for at kunne navigere smidigt og træffe hurtige ledelsesmæssige beslutninger.

Retten til at manøvrere frit fratages nu måske virksomhederne. Just som den er allervigtigst. Regeringen angriber et såret dyr. Det er ondskab.

Kan det virkelig passe, at ejendomsretten skal trædes under fode, alene så vi kan få flere trofæ-kvinder ind i bestyrelserne? Kan du virkelig passe, at mere kompetente mænd skal sættes uden for døren, fordi regeringen øremærker hans plads til en kvinde, der har den særligt berigende egenskab, at hun er kvinde?

Også dette sidste forekommer mig som ondskab. At man udskifter en mand, bare fordi han er mand. Uanset om han er bedre egnet til jobbet, end den man udskifter ham med. Det virker jo nærmest race-hygiejnisk.

Hvis regeringen gennemfører kvoter i bestyrelser, behøver vi ikke længere være i tvivl. Så ved vi, de er onde. For det er ondt at skade for skadens skyld. Vi må da tage overgrebet på den private ejendomsret alvorligt, og vi må overveje, om vi som folk kan affinde os med brud på grundloven.

Nogle vil måske indvende, at politikerne har gode intentioner (de er nu svære at få øje på), men det er folket, der skal leve med konsekvenserne. Hvis vi allesammen bliver dårligere stillede på grund af valg politikerne træffer mod bedre vidende, kan jeg ikke se, det ikke skulle være at betegne som ondskab fra politikernes side.

Den kommende tid bliver spændende.

Kilde: