Om FNs IPCC - CO2 skatter og reel udviklingshjælp !

For et par dage siden så jeg en vældig pæn teori omkring CO2 skatterne' - at det skulle være en "omvej" for at få os alle sammen til at spare

Ikke angivet Ikke angivet,

26/12/2009

For et par dage siden så jeg en vældig pæn teori omkring CO2 skatterne' - at det skulle være en "omvej" for at få os alle sammen til at spare.

Desværre holder historien ikke vand. 'CO2' er blot et af en hel række forsøg fra FN's side på at skaffe sig 'faste indtægter' som ikke skal godkendes i industrilandenes parlamenter. Og her viste 'CO2' sig hurtigt det nemmeste at sælge - idet man helt tydeligt  ramte et 'religiøst vakuum ' i den vestlige verden.  De unge og medierne manglede 'en sag' - efter at 'muren faldt' og faren for 'atom vinter' ikke solgte aviser mere.

'CO2' handler altså 'ikke om at frelse verden' - det handler om PENGE først og sidst.  Læste for nyligt at de store amerikanske banker bl.a. Lehmann (før de gik ned) handlede CO2 kvoter for ca. 300 millioner $ om dagen.

Mange bruger argumentet at vi skulle være tæt på at 'løbe tør for fossile brændstoffer' i debatten. Måske har du sammen med CO2 - "ulykkerne" - hørt om 'Peak Oil' (et tænkt fremtids senarie - hvor at der opstår akut mangel på olie). Men disse skræmmebilleder holder heller ikke. Lagrene har aldrig været større - sammenlagt - af olie - kul og gas. Det er politiske tiltag der begrænser produktionen - ikke tekniske.  Se link herunder:

http://www.youtube.com/watch?v=G7VUg7nG3lw 

For hvem der måtte være interesseret i mere dybdegående konstruktivt indlæg af Newt Gingrich om fremtidens energiforsyning i USA:  

http://www.youtube.com/watch?v=e-CJ6LzjsaE
    
Selvfølgelig skal der forskes i alternative energikilder - som vind - bølger - sol og brint. Det er et af paradokserne i denne diskussion. Vi er i sagens natur 'alle' lige interesserede i et rent miljø - det er ikke noget Greenpeace eller andre grupper har patent på.
Jeg går 100% ind for Lomborgs ideer om fuld power på forskning i alternative energikilder - og drømmer om 'en dag' at kunne købe en 100% drevet brintbil.

Men alt dette berettiger ikke FN eller nogen som helst andre til at svindle sig til milliarder som 'intet' har med at hjælpe den 3.verden at gøre (den nuværende CO2 politik er ansvarlig for fattigdom - død og elendighed - i en helt ufattelig målestok i den 3 verden).

I direkte modsætning til hvad de 'Rød-Grønne' bilder befolkningen ind, så handler kampen imod CO2 svindelen - som nu endeligt bevist af Climategate - i lige så høj grad om at få skabt reel udviklingshjælp - virkelige materielle forbedringer af forholdene i den 3. verden - som dermed 'automatisk' vil bremse befolkningstilvæksten - og flygtningestrømmene på lidt længere sigt.

Og dette gøres kun på en måde - og det er elværker - elværker og flere elværker - baseret på de fossile brændstoffer som ligger og venter lige neden under de sultende befolkninger - når elles de kan få lov at hente dem op for de nævenyttige frelste 'Rød-Grønne' - der er imod enhver form for virkeligt  fremskridt i udviklingslandene. 

Kilde: