Om at møde kritiske borgere i øjenhøjde: Eksemplet Carl Holst

Flensborg Avis bragte den 29

Ikke angivet Ikke angivet,

28/05/2010

Flensborg Avis bragte den 29. april et portræt af regionsformand Carl Holst i anledning af den unge og dynamiske Venstre-politikers 40 års fødselsdag. Det var et meget venligt portræt, og det blev bl.a. fremhævet, at han er meget kompromissøgende. Han er opvokset med højskolebevægelsen, han er glad for sport og motion, og rollen som familiefar har høj prioritet. Kort sagt, hvis man intet kendte til Carl Holst, ville man umiddelbart tro, at han er en fin fyr. Men skinnet bedrager. Det er da meget muligt, at Holst har mange kvaliteter, som kommer til udfoldelse i privatsfæren og i mere uformelle sammenhænge, men i det politiske liv, i regionsrådet, fremstår Holst med sin gøren og laden unægtelig mindre flatterende. Vestbane-sagen er en meget illustrativ "case". Holst har det svært med lokale jernbaner. For ham er "det store H" - dvs. de to længdebaner i den vestlige og i den østlige del af Jylland plus den tværgående strækning til Esbjerg - tilstrækkeligt. Varde- Nørre Nebel-banen er derimod utidssvarende og irrelevant. Derfor modarbejder unge Holst bestræbelserne på at bevare og videreudvikle region Syddanmarks eneste lokale jernbane. En bane, som er blevet udsultet gennem flere år, som bærer præg af inkompetent og uengageret ledelse, og som aldrig har fået en chance for at blive gennemgribende moderniseret. På et TV-transmitteret debatmøde om trafikplanlægning med indbudt publikum arrangeret af TV Syd i april var Carl Holst en af frontfigurerne. Men Holst har det åbenbart svært med at møde folk i øjenhøjde, i hvert fald dem, som kæmper for deres mærkesager. For da Holst var på vej op ad rulletrappen til mødelokalet, blev han mødt af to Vestbane-aktivister, og den ene var iført en "Bevar Vestbanen"-t-shirt. Da han fik øje Vestbane-forkæmperen med t-shirt, begyndte blikket at flakke, og den høje rådsformand ville han tydeligvis lave en undvigemanøvre. Han gik derfor fluks hen til en lille flok ældre mennesker ovenfor trappen, som han henvendte sig til med en intetsigende bemærkning. Vestbane-folkene blev derimod ignoreret, der var intet pænt goddag til dem. Det var tydeligt, at det ikke bekom Holst vel at skulle tale med de besværlige mennesker oppe fra Varde-egnen. Denne lille episode viser, at Carl Holst måske ikke så meget har behov for medietræning - på skatteydernes regning. Næh, udfordringen for den unge ambitiøse politiker er måske snarere at geare sig selv til at møde de borgere, som kæmper for bevarelsen af en anstændig transportinfrastruktur i en del af den "rådne banan". Og som ønsker, at det statslige tilskud til deres bane bliver brugt på samme banes fortsatte eksistens, modernisering og opgradering. Noget som Region Syddanmark slet ikke har kunnet finde ud af. Hidtil har man nemlig fra regionens side valgt at (mis)bruge tilskuddet til regional udvikling på andre formål. Carl Holst kan være en hård banan og i enkelte øjeblikke også en hidsigprop foran mikrofon og snurrende TV-kamera, men han bliver åbenbart usikker, når han skal møde engagerede borgere, der mener noget andet end ham, på gulvplanet. Vestbanens overlevelseskamp udstiller i øvrigt Venstres tvetungede tale om "Udkantsdanmark".

 

Kilde: