Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ) om Det Radikale Venstre

Hvad er Det Radikale Venstre? Det er et godt spørgsmål

Jan Christensen,

13/02/2010

Hvad er Det Radikale Venstre? Det er et godt spørgsmål... Det Radikale Venstre er en følelse, et kald, et åndeligt projekt.

Hvor lang en periode vælges partiets leder for? Margrethe Vestager er ikke bare leder, hun er dronning, og i den egenskab vil hun blive siddende, indtil hun dør, hvis hun da ikke forinden vælger at abdicere frivilligt ligesom Marianne Jelved.

Hvad hedder det Radikale Venstres medlemsblad? Der er to: Radikal Politik for dem, der betaler kontingent direkte til partiet og Politiken for dem, der kun vil yde indirekte partistøtte.

Skal man have en særlig høj IQ for at være radikal? Ja, en radikal er i gennemsnit langt bedre begavet end et medlem af et hvilket som helst andet parti. Det gælder især for folketingsmedlemmerne. Derfor vil det også være sådan, at De Radikale vil få mindst 2-3 gange så mange ministerposter i en eventuel S-SF-R-regering, som deres størrelse egentlig berettiger til.

Hvordan hænger det sammen med, at Jørgen Poulsen er skiftet til partiet? (Her lykkedes det ikke at få et svar, red.)

Hvad sker der, hvis De Radikale ikke kommer over spærregrænsen? I så fald vil den samme regel som oven for gøre sig gældende: Det radikale stemmetal vil blive ganget med 2 eller 3, og partiet vil blive repræsenteret i Folketinget med det tilsvarende antal mandater.

Men jeg kan ikke finde den paragraf i den såkaldte Folketingsvalglov? Sådan må det være. Alt andet ville være dybt uretfærdigt.

Hvordan foregår de radikale landsmøder? Margrethe Vestager taler ca. en halv time, hvorefter alle klapper ca. en halv time, måske lidt længere. Så er det rygklappernes tur. De taler/rygklapper hver især – nogle af dem må hjælpes op på talerstolen i rollator – i en 4-5 min., og inden man får set sig om, d.v.s. allerede efter en 6-7 timer, er seancen forbi. Det sker nogle gange, at en enkelt eller to rygklappere ikke kan deltage. I så fald afspiller man bare vedkommendes indlæg fra sidste års landsmøde på en båndoptager. Ingen ville alligevel kunne høre forskel.

Hvad så med gruppemøderne i Folketinget? Først taler Margrethe Vestager, hvorefter Morten Østergaard gentager det, hun lige har sagt. Det plejer at være nok til at overbevise de to eller tre andre tilstedeværende gruppemedlemmer – resten tager sig grundet deres høje alder en lur – og i modsat fald er der altid Marianne Jelved til at tale dem til rette.

Jeg har hørt, at Det Radikale Venstre engang tilhørte den borgerlige fløj. Findes der stadig borgerlige medlemmer af De Radikale? Uden tvivl, men for at bruge en vending, der ofte høres i partiet i anden sammenhæng, tilhører de i dag en ”marginaliseret gruppe”.

Onde tunger siger, at det ikke hænger sammen, når Margrethe Vestager på den ene side kalder sig økonomisk ansvarlig og er fortaler for en reform af efterløn og dagpenge og på den anden side repræsenterer et parti, der bærer et stort medansvar for de seneste årtiers masseindvandring med dertil hørende endnu højere årlige udgifter. Har de ret? Det er svært at svare på. I skrivende stund er det endnu ikke lykkedes at finde én eneste radikal, der har så meget som tænkt tanken om at sammenligne de to ting.

Hvordan var det lige, det hang sammen, at Vestager er en stor tilhænger af det multikulturelle samfund, samtidig med, hun ikke vil have sine egne børn til at gå på den lokale skole i Amager, hvor andelen af indvandrerbørn er 50%, men i stedet foretrækker Den Classenske Legatskole, hvor 85% af eleverne er etniske danskere? Behøver alting at hænge sammen?

Hvorfor går Vestager også under navnet Sukager? Hør svaret ved at klikke her.

Passer det, at Vestager er arrogant? Overhovedet ikke, men nogle gange kan det være svært at kommunikere ned, så almindelige mennesker føler, man taler på lige fod med dem.

Er det rigtigt, at Vestager ofte har en tendens til ikke at svare direkte på konkrete spørgsmål? Igen er der tale om en misforståelse. Når man taler på så højt et intellektuelt niveau som Vestager, kan det nogle gange være svært for andre mennesker – selv journalister – at forstå, hvad hun mener. Enhver påstand om, at hun taler uden om, er grebet ud af den blå luft.

Men den blå luft er da også ganske håndgribelig. I hvert fald er der mange, der siger, at det netop er der, De Radikale har deres fødder solidt placeret... Nu skal du ikke komme for godt i gang. Jeg tror, vi slutter her.

Til sidst vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på Best of Margrethe Vestager, et 13.39 min.-langt lydklip med en perlerække af højdepunkter fra den radikale leders optrædener i diverse medier de seneste år.

Kilde: