ØMU og EURO

Dansk udenrigspolitik har længe været klemt af hensyntagen til de forlængst forældede forbehold om bl

Christian Jørgensen,

28/02/2010

Dansk udenrigspolitik har længe været klemt af hensyntagen til de forlængst forældede forbehold om bl.a. deltagelse i den fælles valuta euro'en...

Skulle man aktuelt i Statsministeriet eller andre steder gøre sig overvejelser om endnu en vejledende afstemning, så anbefales det herfra at vente til den økonomisk-politiske situation er mere klar end aktuelt, hvor jo de fleste lande har problemer med budgettet og dermed også med budget-disciplinen over for de regler, der nu engang er gældende i det eksisterende EU...

På mange måder står man dog i EU og på dette grundlag ved en skillevej...

Enten må man afvente, at landene indordner sig efter de fortsat gældende men måske for snævre rammer. Eller også må de enkelte lande i fællesskab vedtage et sæt helt nye normer med vægt på behov for mere økonomisk-politisk autonomi...

Den aktuelle situation er fortsat meget uklar i europæisk sammenhæng...

Kilde: