OECDs velstandsliga: Composite Leading Indicators (MEI)

Danmarks velstand er 5% ringere end Euro-lands gennemsnit

Philip Bergen,

06/02/2010

Danmarks velstand er 5% ringere end Euro-lands gennemsnit.