Obama: Skatteunddragelse er et stort globalt problem

Nej Obama

Ikke angivet Ikke angivet,

05/04/2016

Nej Obama. Det er ikke noget globalt problem, fordi pengene kommer ud at svømme andre steder på globen. Dvs. der skabes investeringer og efterspørgsel efter arbejdskraft andre steder end i det land hvor pengene er unddraget. Der kan man snakke om at det er et problem, fordi pengene ikke lever i samme grad hverken i det private eller offentlige. MEN så kunne det land måske overveje at gøre det mere attraktivt ikke at unddrage! Men hvad skal forvente af socialister!