Obama og medicin-pusherne jubler

Mange af 180graders læsere vil sikkert antage at Omamas social reform er et slag imod frihed og personlig integritet, hvilket den bestemt også er

Larz Thielemann,

24/03/2010

Mange af 180graders læsere vil sikkert antage at Omamas social reform er et slag imod frihed og personlig integritet, hvilket den bestemt også er. Men den er i højere grad et anslag imod den generelle sundhed, fordi den fratager individet lyst og evne til at tage tage vare om sit eget helbred.

I USA har det længe været en kamp mellem forsikringsselskaberne og medicinalindustrien. Et valg mellem frihed og tvang og selv om medicinalselskaberne på kort sigt vil blive mødt med øget regulering og priskontrol, så har de ført en mega-kampagne for reformen, fordi de har udsigt til langt større indtægter, når millioner af amerikanere nu får adgang til behandlinger og medicin, de ikke havde råd til før. Doktorer og private sygehuse har også støttet reformen, men forsikringsselskaberne har været modstandere.

Obamas såkaldte sundhedsreform er en sejr for medicinalindustrien, der nu får sine kunders udgifter betalt af skatteborgerne. Den raske og sunde familie skal nu betale for den familie, der er ligeglade, lever af burgere og ryger som en skorsten. Mrs. Jones kan nu hver mandag troppe op hos lægen på skatteborgernes regning og få en hyggesludder om sine dårlige lunger og den grimme hoste.

Reformen vil koste 940 milliarder dollar i de næste ti år og velhavende amerikanere skal betale en ekstra sundhedsskat fra 2013, arbejdsgivere kan blive idømt bødestraffe, hvis ikke de forsikrer deres medarbejdere.

I hele den vestlige verden er udgifter til medicinsk sygdomsbekæmpelse  eksploderet i de senere år. I Danmark bruger vi i dag over 9 pct. af bruttonationalproduktet og de er fortsat stigende på grund af behandlingsgarantier, medicin, nye og dyrere behandlingsteknikker og ikke mindst folks stigende forventninger. I USA er udviklingen endnu mere usund, og hele 16 pct. af bruttonationalproduktet spenderes medicinsk sygdomsbekæmpelse og den bliver næppe mindre med Obamas såkaldte sundhedsreform.

Obamas skatteborger betalte medicinsk sygdomsbekæmpelse er socialisme i praktiseret form med stor opbakning fra den medicinske mafia, som i sin sjæl ER socialistisk og altid vil støtte en samfundsbetalt sygdomsbehandling og statslig forskning til at udvikle  endnu flere sofistikerede medicinske præparater.

Dertil kommer at reformen er en leflen for den nemmeste løsning, har du hovedpine tag en pille, i stedet for at tænke over årsag og forebyggelse. Medicinudgifterne i USA vil eksplodere i et omfang verden endnu ikke har set, fordi et stort flertal af amerikanerne er det folk i verden, der spiser mest sukker, kemi, transfedtsyre og tilsætningsstoffer og på den måde har nedbrudt kroppens immunforsvar og hjernens evne til neuroplastisk rehabilitering.

Kilde: