Obama lever under konstant dødstrussel....

Obama har ændret sin strategi

Slettet bruger,

13/02/2010

Obama har ændret sin strategi.

Obama fastholder, at han skal træffe Tibets åndelige overhoved Dalai lama til stor fortørnelse for de mægtige kinesiske ledere. Jeg har prøvet at regne ud, hvorfor Obama har skruet et andet og hårdere ansigt på her ungefær et år efter sin tiltrædelse.

En af årsagerne er efter min opfattelse, at på trods af sin fremstrakte hånd imod hele verden, har han ikke høstet andet end nedladenhed hos samtlige de regimer, han kastede hånden frem til. Obama har helt sikkert indset, at tyranner betragter fremstrakte hænder og tilbud om dialog som vægelsind og svaghed – noget alle despoter hader og foragter!  

Obamas muslimske baggrund, har han heller ikke kunne anvende til noget. I Iran håner man ham og øvrige muslimske lande forholder sig afventende eller behandler ham med kølig nonchalance. Det kan der være to grunde til. Han er farvet og kun halvt sådan, eller kanhænde den mest rigtige årsag til denne lukne holdning til ham, er at han i islam betragtes som en frafalden, og per definition rangeres han så lavere end det laveste.

I Sura 2:217 står der: ”(…) Fristelse til frafald er mere alvorligt end drab. De vil blive ved med at bekæmpe jer, indtil de får jer til at opgive jeres religion, hvis de kan. De af jer, der opgiver jeres religion og dør som vantro, jeres handlinger vil være forspildte i denne verden såvel som i den hinsidige. De (frafaldne) hører til i ilden, og der skal de forblive til evig tid.”

Den mest anvendte fortolkning af verset på al-Azhar universitet i Cairo er følgende: ”Alle handlinger af den frafaldne skal være ugyldige i denne verden og den næste. Han skal dræbes. Hans kone skal skilles fra ham, og han har ikke krav på nogen arv!

Den pakistanske mufti Muhammad Shafi, har knyttet følgende kommentar til ovenstående vers: ”Den frafaldnes skæbne er værre end den vantros, der ved at betale kopskatten, kan redde sit liv, mens en mandlig frafalden, der ikke vender tilbage til islam, skal dræbes. Frafaldne kvinder skal spærres inde på livstid. Årsagen til disse hårde straffe er, at deres handlinger fornærmer islam, og det i en sådan grad at de ikke fortjener en mildere straf.”

Obamas far var muslim. Ifølge den islamiske tradition er en muslimsk mands børn automatisk muslimer – det vil sige at Obama er en frafalden – hvis han da ikke har bekendt sig til islam i smug! Men jeg betragter ham trods alt for intelligent til at foretage sådanne narrestreger! Men i virkeligheden er det altså enhver muslims pligt at slå ham ihjel, og for dette er der direkte adgang til paradiset……

Kilde: