Nyt eksempel på propaganda eller elendig journalistik på DR

Under overskriften "Staten skylder 649,9 miliarder væk" skriver DR jounalisten Kristoffer Pinholt at :Hvis staten var en privatkunde i en bank, vil...

Ikke angivet Ikke angivet,

22/03/2010

Under overskriften "Staten skylder 649,9 miliarder væk" skriver DR jounalisten Kristoffer Pinholt at :

Hvis staten var en privatkunde i en bank, ville den næppe kunne få et boliglån.

I den lille notits skriver Pinholt at nye tal fra Nationalbanken viser at den danske stat skylder 649,9 miliarder kr. væk.

Se det er jo store tal.

Men hvad den gode DR journalist ikke skriver, så er det bruttotal. Tallet kan ses her:

http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1152

Ses på nettogælden er den på 316 mia. Forskellen skyldes dels indestående i Nationalbanken samt på andre konti.

Ultimo 2009 var fordelingen som følgende:

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Statsgaeld_Startside!OpenDocument

Korrigerer man videre for udlånet til Finansielt Stabilitet og udlån i forbindelse med Bankpakke II så ender ultimosaldoen for 2009 på  173 mia. hvilket groft set svarer til 10 % af BNP.

http://www.180grader.dk/vis/55-000-kr-i-statsgaeld-for-hver-dansker

I følge Moodys er Danmark endda en af de mest kreditværdige stater i hele verden:

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=29265409

Kristian Pinholt kommer fra RUC og hans artikel er enten udtryk for manglende talmæssige evner der rækker ud over 8. klassesniveau eller slet og ret propaganda:

http://jp.dk/indland/article1311934.ece