Nye vidneudsag i skarp konflikt med skattedirektør Erling Andersens tidligere udsagn

Vidneafhøringerne i skattesagen fortsætter, og idag er produktionsdirektør Steffen Normann Hansen der afgiver forklaring

Christian Melgaard,

29/01/2013

Vidneafhøringerne i skattesagen fortsætter, og idag er produktionsdirektør Steffen Normann Hansen der afgiver forklaring. Steffen Normann Hansen var ansat i en central stilling lige under daværende departementschef Peter Loft, og han slår fast, "at normalt ville ingen af dem bruge et sekund på behandlingen af en borgers skatteforhold".

Og det er netop dette udgangspunkt, der bruges til at udstille det som noget odiøst at skattechefer, departementschefer og tilmed den ansvarlige minister intersserede sig for sagen, for det var nemlig ikke bare "en borger" det handlede om.  Det var landets måske kommende statsminister. Normalt har socialdemokrater ikke svært ved at acceptere at de er "mere lige" end andre, men når det gælder kritik, så ligger landet lidt anderledes - så virker det nærmest som om de forventer immunitet.

Det er måske det der er forklaringen på at at den samlede danske presse er overrasket over at prodktionsdirektøren "afslører" at det var (og i øvrigt forsat burde være) en meget stor sag, der, som han udtrykker det, kunne falde ud til hvilken side det skulle være. På det grundlag er det naturligt, at alle niveauer interessere sig for sagen og ønsker at sikre, at alt bliver undersøgt og at afgørelsen er absolut uangribelig. Det er også naturligt at alle niveauer forbereder sig på hvordan afgørelsen - uanset hvilken afgørelse det ender med - bliver modtaget i offentligheden.

Til forskel fra skattechef (og socialdemokrat) Erling Andersen, der fremstiller "interessen ovenfra" som et pres og som noget problematisk og usædvanligt, så betonede Steffen Normann Hansen flere gange, at hans dialog med region Skats direktør Erling Andersen ikke iflg. hans opfattelse var konfliktfyldt.

Særdeles interessant er det, at Steffen Normann Hansen nægtede at have talt med daværende skatteminister Troels Lund Poulsen eller departementschefen om sagen på en måde, der fik ham til over for Erling Andersen at sige, at "ministeren ikke ville have, at Helle Thorning skulle slippe."  Det står i skarp modstrid til Erling Andrsens udsagn - så må kommissionen jo tage stilling til hvilket udsagn der er mest troværdigt.