Nye metoder i jagten på Tvindtoppen - Ritt Bjerregaard mener vi hænger fast i fortiden!?

Mens det danske retssystem bliver trukket rundt i manegen af Amdi Petersen og Tvind imperiet, så mener Ritt Bjerregaard - vores nye Kina-ambassadør...

Christian Melgaard,

03/10/2011

Mens det danske retssystem bliver trukket rundt i manegen af Amdi Petersen og Tvind imperiet, så mener Ritt Bjerregaard - vores nye Kina-ambassadør - at det danske retssystem hænger fast i fortiden, når det forsøger at retsforfølge Amdi Petersen og andre Tvind-bosser for deres million-svindel.

Anklagemyndigheden forsøger på femte år at finde Tvind-imperiets stifter Mogens Amdi Petersen og hans nærmeste, så de kan stilles for retten i en ankesag om groft skattesvig og underslæb. I 2006 blev Mogens Amdi Petersen og tre af hans nærmeste frikendt af byretten i forbindelse med en retssag om groft skattesvig og underslæb. Inden anklageren nåede at anke sagen forsvandt alle på nær Poul Jørgensen ud af Danmark. Poul Jørgensen fik senere to et halvt års fængsel.

I selvsamme TV-avis, hvor denne historie blev fortalt, kunne man opleve et indslag om Tvind-imperiets tilsyneladende store kommercielle succes i Kina, hvor der omsættes for mere end kr. 500 mio. om året - i.ø. med støtte fra en lang række offentlige og halvoffentlige organisationer. 

Det er naturligvis en hån mod retsbevidstheden at Tvinds finanscirkus får lov til at fortsætte, men det er nærmest grænseoverskridende, at man skal opleve en Ritt Bjerregaard lade sig filme sammen med Tvinds mand i Kina - og høre hende udtale, at vores retssystem hænger fast i fortiden, når vi vedvarende fortsøger at holde Tvind til ansvar for deres ulovligheder.

Man kan kun forstå Ritt Bjerregaards udtalelse sådan, at man skulle droppe sagen - ikke mindst fordi Tvind har så stor kommerciel succes i Kina. Det kunne være spændende at høre Ritt Bjerregaard uddybe denne holdning. Hun kunne måske præcisere, hvad det er for kriterier der skal være gældende, når kriminelle skal have amnesti. Hvor stor en omsætning skal der til at neutralisere skattesvig - og er taksten højere eller lavere hvis det gælder vold eller måske endda mord?

Ritt Bjerregaard var engang en dygtig politiker - nu er det tydeligvis brændt helt sammen for hende.