Ny kontroversiel, socialdemokratisk tænketank - Politiken som primus motor

Dét, som mange har vidst i lang tid, er nu officielt: Danmark får en ny socialdemokratisk tænketank, Kraka, med Politiken som primus motor

ChicaCaracasCity Ikke angivet,

05/08/2011

Dét, som mange har vidst i lang tid, er nu officielt: Danmark får en ny socialdemokratisk tænketank, Kraka, med Politiken som primus motor.

Projektet blev barslet på Politikens debatredaktion for to år siden som et bevidst venstreorienteret alternativ til CEPOS. Dén idé har længe været en kæphest for debatredaktør Per Michael Jespersen, der selv har en venstrefløjs-baggrund og har været redaktør for LO's ugebrev A4. Baggrunden var utilfredshed med dels Arbejderbevægelsens Erhvervsråds manglende succes og dels Ceveas dilettantiske profil. Ræsonnementet var dog, at tænketanken nok skulle være solidt placeret til venstre i det politiske spektrum, men udadtil skulle have en mere spiselig og upolitisk profil og derfor forsøge at positionere sig med "velfærdspolitik" snarere end ideologi og med støtte fra andet end blot fagbevægelsen. De socialdemokratiske venner i LO har dog angiveligt villet støtte med et millionbeløb.

Til at sikre at der bliver holdt ideologisk hånd i hanke, har man som ny og første direktør hyret den mangeårige socialdemokrat Peter Mogensen, der har en fortid i toppen af DSU og som sekretariatschef for Poul Nyrup Rasmussen.  

Det samme gør sig gældende i bestyrelsen, hvor man som bestyrelsesformand fra begyndelsen hyrede professor Peter Nedergaard, også mangeårig Socialdemokrat og med flere ansættelser i fagbevægelsen bag sig, bl.a. i Dansk Psykolog Forening og Dansk Metal. Han er nu erstattet af direktør Henrik Mulvad. Med i Krakas bestyrelse er også fx den stærkt VKO-kritiske feminist og historiker, Birgitte Possing.

Ubekræftede rygter vil vide, at en anden ansøger til direktør-stillingen var den nu fyrede DI-direktør, Ole Krog.  Denne, der i forvejen var kendt for at have haft et politisk engagement på den yderste venstrefløj, og som siden kom med i Krakas bestyrelse, fik ørerne i maskinen i vinter, da han på Dansk Industris vegne angiveligt havde lovet støtte til tænketanks-projektet men uden at have fået accept. Kort efter blev Ole Krog fyret, uden så meget som en afskedsreception.

Der har også på andre punkter allerede fra etableringsfasen været flere kontroverser og kritiske røster om selve konceptet bag Kraka. Hele forløbet rejser nogle interessante spørgsmål, som man må håbe, at kritiske journalister vil dykke ned i. Fx

1) Hvordan kan en tænketank, der ikke er stiftet, ansætte en direktør?

2) Hvordan kan en tænketank, der ikke er stiftet, have en bestyrelse? Og hvem har udpeget den?

3) Hvad er Politikens rolle? Chefredaktør Bo Lidegaard afviser, at avisen skulle have nogen indflydelse på tænketankens virksomhed, men tidligere har det været meddelt, at Kraka skulle levere stof direkte til avisen. Hvordan hænger det sammen? Og hvorfor er det chefredaktøren, der siger, at avisen ikke bestemmer, og ikke én fra tænketanken?

4) Hvordan kan Peter Mogensen fortsætte hos TV2News som kommentator og partner i "Mogensen & Kristiansen", når han samtidigt skal være leder af en tænketank? Ville Martin Ågerup også kunne blive studieværet i Deadline ved siden af sit arbejde hos CEPOS?

5) Er det korrekt, at bidragyderne er garanteret et antal pladser i bestyrelsen svarende til deres bidrag? (det er fx på den vis, at Accentures Henrik Mulvad har fået en bestyrelsespost.) Hvis det er, hvordan kan man så kalde Kraka "uafhængig"?