Nu skal gymnasieelevernes frie valg begrænses

Danske Regioner med Stephanie Lose (V) i spidsen vil i samarbejde med Danske Gymnasier begrænse elevernes frie valg af gymnasier

Claes Theilgaard,

03/09/2019

Danske Regioner med Stephanie Lose (V) i spidsen vil i samarbejde med Danske Gymnasier begrænse elevernes frie valg af gymnasier. Det skal gennem stærkere kapacitetsstyring og nye skoledistrikter. Målet er at sikre stx-tilbud i hele landet og at yde en håndsrækning til små gymnasier især i landlige områder.

Der skal lægges loft på optaget på de mest populære gymnasier, laves en ny minimumskapacitet for gymnasierne og udformes nye distrikter og modeller. Udover at komme store bygymnasier til livs ønsker man med de nye tiltag at sikre en bedre fordeling af ikke etnisk danske elever primært i de større byer.

”Det her er nødvendigt, fordi vi ellers risikerer at få skabt nogle uhensigtsmæssigheder både med hensyn til elevsammensætning og spredning af skolerne, som vi synes er helt afgørende vigtig for sammenhængskraften i vores land”, siger Birgitte Vedersø, som er formand for Danske Gymnasier til Jyllands-Posten.